Διαχείριση της κυκλοφορίας και αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών σε αστικούς αυτοκινητόδρομους. Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Traffic management and incident management in urban highways. The case of Thessaloniki
Διαχείριση της κυκλοφορίας και αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών σε αστικούς αυτοκινητόδρομους. Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης

Νεντούδη, Βασιλική Αναστάσιου

Τα ευφυή συστήματα μεταφορών μπορούν να βοηθήσουν στη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του οδικού δικτύου μέσω της εφαρμογής σύγχρονων τεχνικών της κοινωνίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας στο χώρο των μεταφορών. Επιχειρείται η σκιαγράφηση της πορείας σχεδιασμού και εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης και ελέγχου της κυκλοφορίας σε αυτοκινητόδρομους και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.
ITS can help the effor of traffic management through the application of modern techniques of infromation society and communications in the transport area. The main objective of this study is the presentation of ITS. It is attempted to present the planning process and the application of traffic management systems and incident management systems.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών
Διαχείριση κυκλοφορίας
Ευφυή συστήματα μεταφορών
Traffic management
Highway
Αυτοκινητόδρομος
Incident management
Intelligent transport systems

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.