δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Lacan Jacques και η κυριαρχία του σημαίνοντος
Lacan Jacques and the effect of siginifiant

Δερβένη, Χρυσούλα Βασιλείου

The psychanalism of Lacan, about ego, idealich, lange, trieb, object. Lavan speaks about imagine-reel and symbolism. Follow the stadium of morror and the name of father. The signifie and signifiant. The died about signifiant
Βιογραφικά στοιχία, προσωπικότητα και εργασίες του Lacan. Γίνεται λόγος για την ψυχανάλυση, τον ρόλο του ψυχαναλυτή και τη σχέση του με τον αναλυόμενο. Αναλύονται οι τέσσερις θεμελιακές έννοιες της ψυχανάλυσης : ασυνείδητο-επανάληψη-μεταβίβαση-παρόρμηση. Γίνεται λόγος για το Συμβολικό-το Φαντασιακό και το Πραγματικό καθώς επίσης και για το Βορρόμειο κόμβο. Ακολουθεί το Στάδιο του Καθρέφτη και το όνομα του Πατέρα. Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται λόγος για το Σημαίνον και το Σημαινόμενον. Το σώμα και το σημαίνον, ο θάνατος ως σημαίνον. Τέλος έχουμε τον επίλογο όπου υπάρχουν σκέψεις, ιδέες, συμπεράσματα σχετικά με το έργο του Lacan

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ασυνείδητο, επαναλήψη, μεταβίβαση, παρόρμηση
Σημαίνον, σημαινόμενον
Psychology, ego, idealich
Langue
Trieb, object
Παράνοια, παραλήρημα, ψύχωση, ψυχωσικός
Signifie, significant
Συμβολικό, φανταστικό, πραγματικό, βορρομειοσκόμβος
Ψυχανάλυση, ψυχαναλυτής, αναλυόμενος
Στάδιο καθρέφτη, όνομα πατέρα
Imagine, reel, symbolism

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.