Repair of damages in strucutres in isolated areas (Cyclades islands)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Αποκατάσταση ζημιών υδραυλικών έργων σε δυσπρόσιτες περιοχές (Κυκλάδες)
Repair of damages in strucutres in isolated areas (Cyclades islands)

Χατζηπανταζής, Ευστράτιος Δημητρίου

Τον Φεβρουάριο του 2003 εκδηλώθηκαν στο Αιγαίο και ειδικότερα στις Κυκλάδες κατακλυσμιαίες βροχοπτώσεις. Οι υποδομές των νησιών(αντιπλημμυρικά, υδραυλικά έργα, έργα οδοποιίας κλπ) δεν μπόρεσαν να αντεπεξέλθουν σε εκείνες της εξαιρετικής έντασης και διάρκειας βροχοπτώσεις με αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρές ζημιές. Η "Εγνατία Οδός Α.Ε." με πρόταση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ανέλαβε τη διαχείριση των έργων κατεπείγουσας αποκατάστασης των ζημιών στις Κυκλάδες. Η "Εγνατία Οδός Α.Ε.", προκειμένου να ανταποκριθεί ταχύτατα στις επείγουσες ανάγκες αποκατάστασης, απέστειλε στην περιοχή δεκαπενταμελή ομάδα μηχανικών γεωτεχνικών, γεωλόγων, υδραυλικών και οδοποιών, η οποία τόσο με τις δικές της αναλυτικές εκθέσεις, όσο και με εκείνες των υπηρεσιών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., αξιολόγησε τα προβλήματα, προέβη σε γεωλογική και υδρολογική αναγνώριση και προσδιόρισε το αναγκαίο πρόγραμμα γεωτεχνικών ερευνών, καθώς και τις παρεμβάσεις αποκατάστασης. Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας εξετάζεται η διαχείριση των έργων αποκατάστασης ζημιών σε υδραυλικά έργα στην περιοχή των Κυκλάδων και αναλύονται τα ακόλουθα θέματα. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία γενική εισαγωγή και περιγράφεται συνοπτικά το ιστορικό της ανάληψης και εκτέλεσης των έργων από την Ε.Ο.Α.Ε. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μία εκτενής αναφορά στα καιρικά φαινόμενα που προκάλεσαν τις ζημιές και παρέχονται βροχομετρικά στοιχεία από τα οποία συμπεραίνεται ότι επρόκειται για φαινόμενο 50ετούς περιόδου επεναφοράς ή και μεγαλύτερης. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται τα κύρια είδη των ζημιών και ο τρόπος αντιμετώπισης τους και παρατίθεται αντιπροσωπευτικό φωτογραφικό υλικό. Ακολουθούν στο τέταρτο κεφάλαιο οι ειδικοί όροι που ίσχυαν για τα έργα που εκτελέστηκαν στις Κυκλάδες τα οποία χαρακτηρίστηκαν σαν έργα "ιδιαίτερης δυσχέρειας". Γίνεται αναφορά σε θέματα κατάληψης γής, σε περιβαλλοντικά θέματα και στις ειδικές απαιτήσεις της Ε.Ο.Α.Ε. από τους Αναδόχους. Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφεται αναλυτικά η στρατηγική της Ε.Ο.Α.Ε. και ο τρόπς διαχείρισης των έργων των νησιών. Γίνεται αναφορά στο τρόπο και στο σύστημα δημοπράτησης, στην τιμολογιακή πολιτική της Α' και Β' φάσης έργων καθώς και στους τρόπους που επιλέχθηκαν για να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες ενώ γίνεται εκτενής σχολιασμός των μεθοδεύσεων στις οποίες προέβη η Ε.Ο.Α.Ε. για να διαχειριστεί τις σχετικές συμβάσεις. Στο έκτο έργο παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία για τα τεχνικά έργα που εκτελέστηκαν(Ξερολιθιές-Σαρζανέτια-Διευθυτήσεις-Κιβώτια-Σωληνωτοί οχετοί). Στο κεφάλαιο επτά παρουσιάζεται παράδειγμα πρακτικής εφαρμογής. Τα περισσότερα προβλήματα υδραυλικών έργων λόγω της θεομηνίας του Φεβρουαρίου το 2003 παρουσιάστηκαν στο νησί της Νάξου. Παρατίθεται αναλυτικά το αντικείμενο των εργασιών και η εξέλιξη τους μέχρι το κλείσιμο του έργου. Παράλληλα γίνεται σχετικός σχολιασμός κατά φάση προόδου και επιχειρείται τεκμηρίωση και ισχυροποίηση των στρατηγικών επιλογών και μεθόδων που υιοθέτησε η ΕΟΑΕ. Ο τίτλος της εργολαβίας είναι : "Επείγουσα αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές έτους 2003 στις Κυκλάδες : νήσος Νάξος (Αποχετεύσεις-Υδραυλικά)", Αναδόχου : "Ελληνική Υδροκατασκευή ΑΤΕ". Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση όλων των ανωτέρω. Στο τελευταίο κεφάλαιο, το ένατο, με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από τα έργα στις Κυκλάδες, παρουσιάζονται κάποιες προτάσεις για την σύνταξη σχεδίου για την διευθέτηση κρίσεων στα νησιά σε περίπτωση θεομηνίας. Ακολουθεί παράρτημα με χάρτη των Κυκλάδων, χάρτη της νήσου Νάξου και πίνακες οικονομικών στοιχείων των έργων
Damages of hydraulic structures in Kyklades islands. In 2003 strong rainfall caused many problems and damages. "Egnatia Odos S.A." is the company responcible to solve the problems. many works were complete in the first 4-6 months. The project was big. 74 million euro. Naxos had many problems. The quality was very good

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Υδραυλικά έργα
Επείγουσες εργασίες
Kyklades islands
Τεχνικά έργα
Αποκατάσταση ζημιών
Τιμολογιακή πολιτική
Prices
Προτάσεις
Naxow
Νάξος
Συμπεράσματα
Environment
Hydraulic works
Εργα ιδιαίτερης δυσχέρειας
Διευθέτηση κρίσεων
Damages

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)