Σύστημα διαχείρισης διαδικτυακής βάσης δεδομένων από πειράματα συναισθηματικής φόρτισης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Web based database of affective interaction projects
Σύστημα διαχείρισης διαδικτυακής βάσης δεδομένων από πειράματα συναισθηματικής φόρτισης

Ιωσηφίδου, Ιωάννα Αμάραντου

The aim of this project is to make a research on the emerging affective computing area and to support certain fundamental functions of the scientific affection project of PROMESIP, building an innovative dynamic database driven website in order to organise and process the data and the measuremetns of this project
Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι να διερευνήσει τον αναδυόμενο χώρος της συναισθηματικής αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή, και να στηρίξει κάποιες βασικές λειτουργίες του ερευνητικού προγράμματος affection, χτίζοτνας μια καινοτόμο διαδικτυακή βάση δεδομένων για την οργάνωση και την επεξεργασία των δεδομένων και των μετρήσεων του πειράματος

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Affective computing
Συναισθηματικά ενήμερα συστήματα
Electroencephalography (EEG)
Φυσιολογική υπολογιστική
Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG)
Emotion-aware systems
Συναισθηματική αλληλεπίδραση
Physiological computing

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)