Η απόφαση πλαίσιο για το Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και η ενσωμάτωσή της στην ελληνική έννομη τάξη. Προβληματισμοί, ανησυχίες, προβλέψεις

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
The European Arrest Warrant framework-decision and her implementation by Greece. Criticism, problems and predictions
Η απόφαση πλαίσιο για το Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και η ενσωμάτωσή της στην ελληνική έννομη τάξη. Προβληματισμοί, ανησυχίες, προβλέψεις

Μπανιτσιώτη, Αναστασία Αντωνίου

Με αφετηρία τις συνθήκες που οδήγησαν στη θέσπιση του Ε. Ε. Σ. και τους προβληματισμούς που εγείρονται αναφορικά με τη νομιμότητα του εγχειρήματος αυτού στα πλαίσια του ελγόμενου ενωσιακού δικαίου, στα πλαίσια της παρούσας εξετάζονται οι βασικές ρυθμίσεις της Απόφασης-Πλαίσιο για το Ε.Ε.Σ. της 13ης-6ου-2002 και του νόμου 3251/2004 και ειδικότερα η συμβατόττηα αυτών με βασικές αρχές που παραδοσιακά διέπουν το δίκαιο της έκδοσης Περαιτέρω, ελέγχονται οι ρυθμίσεις του ν.3251/2004 με αναφορά το ελληνικό Σύνταγμα, ενώ ιδιαίτερα απασχολεί η στάση της νομολογίας των ελληνικών δικαστηρίων απέναντι στις επιλογές του έλληνα νομοθέτη
Starting from the conditions that led to the adoption of the European Arrest Warrant and the issues that rise concering the legality of this initiative, under the aspect of the European Union Law, this paper examines the context of the EAW Framework-Decision (13-6-2002) and of the Greek implementative law 3251/2004, focising on their compatibility with traditional principles of extradition. Furthermore, it presents basic conflicts between the greek implementative law and the Greek Constitution, while it doubts the national juris prudentia

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

ν.3251/2004
Ne bis in idem
Extradition
Εκδοση
Αρχή διπλού αξιοποίνου
Principle of double criminality
Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης
European arrest warrant

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.