Διαμόρφωση του χώρου του πρώην στρατοπέδου Μακεδονομάχου Κόδρα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Configuration of the area of the former military camp of Makedonomachou Kodra
Διαμόρφωση του χώρου του πρώην στρατοπέδου Μακεδονομάχου Κόδρα

Μάντζαλη, Αναστασία Βασιλείου

Ο χώρος του πρώην στρατοπέδου Μακεδονομάχου Κόδρα στο Δήμο Καλαμαριάς, στην πόλη της Θεσσαλονίκης πληρεί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να θεωρηθεί στο μέλλον ένας από τους σημαντικότερους πνεύμονες πρασίνου της πόλης. Στην παρούσα εργασία προσπαθήσαμε, εφαρμόζοντας τις βασικές αρχές της λειτουργικότητας και της αισθητικής, να αξιοποιήσουμε το συγκεκριμένο χώρο. Με παράλληλη εφαρμογή των βασικών αρχών του σχεδιασμού και με τη χρήση των προγραμμάτων ηλεκτρονικής σχεδίασης AUTOCAD, 3DLAND SCAPE DESIGNER και COREL DRAW διαμορφώσαμε το χώρο, αφού προηγουμένως επιλέχθηκαν τα κατάλληλα από αισθητική, λειτουργική και οικολογική άποψη φυτικά είδη
The area of the former military camp of Makedonomachou Kodra, in the municipality of Kalamaria meets all the necessary requirements to be considered one of the most important areas of green in the city. In the following study, we have attempted to develop the particular area, by applying the basic pronciples of functionality and aesthetics. Through the simultaneous application of basic design principles, aw well as the use of electronic design programs-AUTOCAD, 3D LANDSCAPE DESIGNER and COREL DRAW-we have configired the area, after having selected the aesthetically, functionally and ecologically appropriate species of plants

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Στρατόπεδο Κόδρα
Διαμόρφωση
Functionality
Configuration
Φυτικά είδη
Αισθητική
Πράσινο
Aesthetics
Military camp of Makedonomachou Kodra
Λειτουργικότητα
Green
Species of plants

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)