Η ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου τον πρώτο αιώνα της Φραγκοκρατίας (1192-1260)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
The Orthodox Church of Cyprus in the first century of the Frankish period (1192-1260)
Η ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου τον πρώτο αιώνα της Φραγκοκρατίας (1192-1260)

Πάπας, Ανδρέας Ελισσαίου

Στόχος της εργασίας είναι η συστηματική παρουσίαση της πολυδιάστατης ιστορίας της πολύπαθης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου κατά τον πρώτο αιώνα της Φραγκοκρατίας, από την ίδρυση και εγκατάσταση της Λατινικής Εκκλησίας στο νησί από τον πάπα Κελεστίνο Γ' με τη Βούλλα της 13ης Δεκεμβρίου του 1196, μέχρι και την οριστική υποταγή της στην Ρωμαϊκή εκκλησά με την Κυπρία Διάταξη του πάπα Αλέξανδρου Δ' στις 3 Ιουλίου του 1260. Για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας χρησιμοποίησα μια πλούσια βιβλιογραφία σε πηγές και σύγχρονα βοηθήματα. Στην κατηγορία των πηγών κατατάσσονται Χρονικά, Επιστολές, και συνοδικά έγγραφα στην Μεσαιωνική Ιταλική και Γαλλική γλώσσα, καθώς επίσης στα Λατινικά και στα Βυζαντινά και στα Μεσαιωνικά Κυπριακά Ελληνικά. Στην κατηγορία των βοηθημάτων χρησιμοποίησα παλαιότερες και σύγχρονες μελέτες για την εκκλησιαστική ιστορία της Κύπρου την περίοδο της Φραγκοκρατίας
Aim of the current essay is to present the history of the much suffering Orthodox Church of Cyprus in the first century of the Frankish period, from the foundation of the Latin Church on the island by pope Celestine III on the 13th December 1196, until the submission of the Orthodox Church of Cyprus to the Roman Church on the 3rd July 1260 with the Bulla Cypria of pope Alexander IV

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Κύπρος
Φραγκοκρατία Κύπρος
Orthodox Church Cyprus
Βούλλα Κυπρία
Church Cyprus
Ορθόδοξη Εκκλησία
Εκκλησία Κύπρου
Latin Church
Λατινική Εκκλησία
Bulla Cypria
Franksih Period Cyprus

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.