Η εμμονή στην άσκηση : η επίδραση της έντασης και των αντιληπτών συνεπειών της άσκησης στην κατάθλιψη και την αυτοεκτίμηση ενηλίκων σε γυμναστήρια

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Influence of the perceived effect and intensity of exercise on exercisers' depression and self-confidence
Η εμμονή στην άσκηση : η επίδραση της έντασης και των αντιληπτών συνεπειών της άσκησης στην κατάθλιψη και την αυτοεκτίμηση ενηλίκων σε γυμναστήρια

Παραστατίδου, Ειρήνη Στεφάνου

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει την επίδραση της έντασης και των αντιληπτών συνεπειών της άσκησης στην κατάθλιψη και την αυτοεκτίμηση ενηλίκων που ασκούνται σε γυμναστήρια, τόσο πριν την έναρξη και κατά τη διάρκεια, όσο και κατά τη διακοπή της συστηματικής άσκησης. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 372 ασκούμενοι και χρησιμοποιήθηκαν τρία ερωτηματολόγια: (1) αυτοεκτίμησης του Rosenberg (1965), (2) κατάθλιψης του Zung (1965) και αντιλαμβανόμενων συνεπειών της άσκησης των Ogden, Veale και Summers (1997). Δόθηκαν σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους (Τ1=πριν την έναρξη της συστηματικής άσκησης, Τ2= κατά τη διάρκεια της συστηματικής άσκησης και Τ3 κατά τη διακοπή αυτής) και αφορούσαν τις απόψεις των ασκουμένων πριν, κατά τη διάρκεια και κατά τη διακοπή της άσκησης. Μετά τις αναλύσεις διακύμανσης και συνδιακύμανσης βρέθηκαν: (1) σημαντική επίδραση των αντιληπτών συνεπειών της άσκησης (σε ομάδες) καταγραμμένες κατά τη διάρκεια (F2,28=4,707, p<.05) και κατά τη διακοπή (F4,84=3,004, p<.05) στην ψυχολογία των ασκουμένων κατά τη διακοπή της άσκησης, (2) σημαντικές διαφορές μεταξύ των επαναλαμβανόμενων μετρήσεων αυτοεκτίμησης (F2,21=17,750, p<.0001) και κατάθλιψης (F2,19=4,636, p<.05), (3) σημαντική επίδραση της αντίληψης των ασκουμένων για τις αντιλαμβανόμενες συνέπειες της άσκησης (F4,22=3,693, p<.05) στις επαναλαμβανόμενες μετρήσεις της κατάθλιψης και σημαντική επίδραση των ωρών ανά εβδομάδα (F4,28=4,513, p<.01), καθώς και των μηνών συστηματικής άσκησης (F4,28=2,927, p<.05) στις επαναλαμβανόμενες μετρήσεις της αυτοεκτίμησης, και (4) σημαντικός ο μεσολαβητικός ρόλος των αντιληπτών συνεπειών και της έντασης της άσκησης στις διαφορές μεταξύ των τριών περιόδων για την αυτοεκτίμηση και την κατάθλιψη. Συνοπτικά, οι αντιληπτές συνέπειες της άσκησης φαίνεται ότι επιδρούν στην ψυχολογία του ασκούμενου παρά η άσκηση αυτή κάθε αυτή.
The purpose of this study was to explore the influence of the perceived effect and intensity of exercise on exercisers' depression and self-confidence, at the periods before the beginning, during and after the cessation of systematic exercise. 372 people, exercising in gyms of eastern Thessaloniki, volunteered to participate in the study by completing three questionnaires measuring depression, confidence and perceived effects of exercise in three different periods. At first, the depression and self-confidence questionnaires were administered to all participants who were instructed to describe how they felt, when they had not started to exercise systematically (T1). At the second and third period, all of the three questionnaires were administered to the exercisers and regarded their feelings during the period of systematic exercise (T2) and after its cessation (T3), respectively. The following were found: (1) Perceived effect of exercise influenced exercisers' psychology after exercise cessation, (2) statistically important were the differences between self-confidence repeated measures (F2,21=17,750, p<.0001) and depression repeated measures (F2,19=4,636, p<.05), (3) perceived effect of exercise influenced depression repeated measures(F4,22=3,693, p<.05), and hours per week (F4,28=4,513, p<.01) and months of systematic exercise (F4,28=2,927, p<.05) influenced confidence repeated measures, (4) a strong mediating role of perceived effect and intensity of exercise on exercisers' depression and self-confidence, at the periods before the beginning, during and after the cessation of systematic exercise. Conclusively, it seems that the perceived effect of exercise affects the exercisers' psychology more than the exercise per se does.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Exercise addiction
Εθισμός από την άσκηση
Obsessive exercise
Εμμονή στην άσκηση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)