Διάγνωση και αντιμετώπιση παιδικού γλαυκώματος

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Diagnosis and management of childhood glaucoma
Διάγνωση και αντιμετώπιση παιδικού γλαυκώματος

Στογιάνοβιτς, Νέλα Pantomip

Η ανασκόπηση αυτή έχει ως σκοπό την παρουσίαση των σύγχρονων μεθόδων της διάγνωσης και της θεραπείας του παιδικού γλαυκώματος. Το γλαύκωμα στα παιδιά είναι σπάνια διαταραχή αλλά με σοβαρή οπτική αναπηρία ως συχνή επίπτωση. Η έγκαιρη διάγνωση και η κατάλληλη θεραπεία παίζουν μεγάλο ρόλο στην τελική οπτική οξύτητα αυτών των ασθενών. Το παιδικό γλαύκωμα ταξινομείται σε τρεις ομάδες: 1. πρωτοπαθές συγγενές γλαύκωμα, λόγω της μεμονωμένης συγγενούς ανωμαλίας δυκτιωτού ηθμού, 2. αναπτυξιακό γλαύκωμα, λόγω της συγγενούς ανωμαλίας προσθίων μορίων σε συνδυασμό με άλλες οφθαλμικές ή συστηματικές ανωμαλίες, και 3. δευτεροπαθές παιδικό γλαύκωμα με παρεμπόδιση της αποχέτευσης λόγω άλλων δευτερευόντων παραγόντων. Τυπικά σημεία και συμπτώματα είναι επιφορά, φωτοφοβία, μεγέθυνση και θόλωση κερατοειδούς, βλεφαρόσπασμος και απώλεια όρασης. Εξέταση των παιδιών για το γλαύκωμα περιλαμβάνει πλήρη οφθαλμολογική εξέταση: οπτική οξύτητα, τονομέτρηση, μέτρηση κερατοειδικής διαμέτρου και αξονικού μήκους, εξέταση κερατοειδούς, προσθίων μορίων και κρυσταλλοειδούς φακού, γωνιοσκοπία και οφθαλμοσκοπία είναι βασικά εργαλεία στη διάγνωση και παρακολούθηση γλαυκώματος στα παιδιά. Η εξέταση υπό γενική αναισθησία είναι σημαντικό μέρος μιας πλήρης εκτίμησης παιδιού με γλαύκωμα. Το παιδικό γλαύκωμα αντιμετωπίζεται κυρίως χειρουργικά. Η φαρμακευτική θεραπεία χρησιμοποιείται πριν την εγχείρηση ή μετά την αποτυχία της χειρουργικής επέμβασης. Γωνιοεπεμβάσεις ( γωνιοτομή, τραμπεκουλοτομή, τραμπεκουλεκτομή), διηθητικές επεμβάσεις, επεμβάσεις με ενθέματα, ιριδοτομές, κυκλοκαταστροφικές επεμβάσεις και εξόρυξη είναι οι επεμβάσεις που χρησιμοποιούνται σε παιδικό γλαύκωμα. Η αποκατάσταση όρασης περιλαμβάνει διόρθωση της διαθλαστικής ανωμαλίας, αφαίρεση των θολεροτήτων στα θλόντα μέσα και επιθετική αντιμετώπιση αμβλυωπίας.
This review has a purpose to highlight the current methods of diagnosis and therapy of childhood glaucoma. Glaucoma in children is rare disorder but with severe visual disability as a common consequence. Early diagnosis and appropriate therapy can make a huge difference in the visual outcome of these patients. Glaucoma in children can be classified into three groups: (I) primary congenital glaucoma, due to an isolated congenital abnormality of the trabecular meshwork, (II) developmental glaucoma, related to a congenital anomaly of the anterior segment associated with other ocular or systemic abnormalities, and (III) secondary childhood glaucoma, in which the obstruction to outflow is related to other acquired events. Typical clinical signs and symptoms are epiphora, photophobia, corneal enlargement and opacification, blepharospasm and visual loss. Examination of children for glaucoma utilizes a complete pediatric eye examination: vision assessment, tonometry, measurement of the corneal diameter and axial length, examination of the cornea, anterior chamber and lens, gonioscopy and ophthalmoscopy are important tools for diagnosing and monitoring glaucoma in children. Examination under anesthesia (EUA) is a significant component of the full assessment of any child with glaucoma. Childhood glaucoma is mainly managed surgically. Medical therapy is used before surgery or when repeated surgical procedures have failed. Goniosurgery (goniotomy, trabeculotomy, trabeculectomy), filtration surgery, glaucoma implants procedures, iridotomy, cycloablation and enucleation are types of procedures performed for childhood glaucoma. Visual rehabilitation involves correction of refractive errors, removal of opacities in media and aggressive amblyopia therapy.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Childhood glaucoma
Diagnosis of glaucoma
Management of glaucoma
Διάγνωση γλαυκώματος
Αναπτυξιακό γλαύκωμα
Αντιμετώπιση γλαυκώματος
Παιδικό γλαύκωμα
Developmental glaucoma

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)