Μελέτη των επιπέδων γκρελίνης στο ορό παιδιών με διαταραχές θρέψης και ανάπτυξης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Ghrelin serum levels in children with nutritional and growth disorders
Μελέτη των επιπέδων γκρελίνης στο ορό παιδιών με διαταραχές θρέψης και ανάπτυξης

Στυλιανού, Χαρίλαος Ν.

Σκοπός της μελέτης είναι ο προσδιορισμός των επιπέδων της γκρελίνης στο ορό παιδιών με διαταραχές θρέψης και ανάπτυξης διαφόρου αιτιολογίας και συσχέτισή τους με διάφορες παραμέτρους, όπως η σύσταση του σώματος, η αντίσταση στην ινσουλίνη, αλλά και τα επίπεδα της GH, του IGF-I και της λεπτίνης
Aim : to measure ghrelin serum levels in children with nutritional and growth disorders due to several causes and assess possible correlations and between ghrelin and parameters such as body composition, insulin resistance as well as GH, IGF-I and leptin levels

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Λεπτίνη, Φυσιολογική επίδραση
Παχυσαρκία στα παιδιά
Γκρελίνη, Φυσιολογική επίδραση
Ghrelin, Physiological effect
Short stature
Insulin resistance
Cystic fibrosis
Κοντό ανάστημα
Leptin, Physiological effect
Obesity in children
Αντίσταση στην ινσουλίνη
Κυστική ινωση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.