Η επίδραση του Η2Ο2 και του ΝΟ στους αντιοξειδωτικούς μηχανισμούς σπορόφυτων νερατζιάς(Citrus aurantium L.) σε συνθήκες αλατότητας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
The effect of H2O2 and NO on antioxidant mechanism of sour orange seedlings(Citrus aurantium L.) σε συνθήκες αλατότητας
Η επίδραση του Η2Ο2 και του ΝΟ στους αντιοξειδωτικούς μηχανισμούς σπορόφυτων νερατζιάς(Citrus aurantium L.) σε συνθήκες αλατότητας

Τάνου, Γεωργία Θ.

Η αλατότητα αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τα φυτά. Τα τελευταία έτη πραγματοποιήθηκαν ερευνητικές προσπάθειες προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι μεταβολικοί οδοί άμυνας και προσαρμογής των φυτών στην αλατότητα. Το Η2Ο2 και το ΝΟ θεωρούνται μόρια επαγωγής μοριακών ερεθισμάτων για την ενεργοποίηση μεταβολικών οδών που συνδέονται με τους μεταβολικούς οδούς των φυτών. Ετσι, στην παρούσα διδακτορική διατριβή διερευνήθηκε εάν η εξωγενής προμεταχείριση των φυτών νερατζιάς(citrus aurantinus) με Η2Ο2 ή νιτροπρωσσικό νάτριο (SNP) μπορεί μετέπειτα να προκαλέσει αντοχή στην αλατότητα
Salinity is one of the most serious environmental stresses reducing plant production. Many studies have been conducted lately aiming at stimulating the salinity defence and adaption metabolic pathways. Hydrogen peroxide and nitric oxide(NO) are considered. In the present thesis, the hypothesis of triggering the sour orange(citrus aurantium L.) salinity adaption mechanism via previous exogenous applied pre-treatment with H2)2 or SNP(NO donor) was studied

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Oxidative stress
Νερατζιά, Επίδραση του αλατιού
Hydrogen peroxide
Οξείδιο του αζώτου
Πρωτεομική ανάλυση
Plants, Effect of salt on
Εσπεριδοειδή
Sour orange, Effect of salt on
Υπεροξείδιο του υδρογόνου
Οξειδωτική καταπόνηση
Salinity
Citrus
Nitric oxide
Αλατότητα
Proteomics
Φυτά, Επίδραση του αλατιού

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.