Η τυπολογία της ονοματικής μεταφοράς στη σουρεαλιστική γαλλική και ελληνική ποίηση: η νέα της ταυτότητα και νεωτερικές μορφές της

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2003 (EN)
la typologie de la metaphore nominale dans la poesie surrealiste francaise et grecque: sa nouvelle identite et ses figures de l'innovation
Η τυπολογία της ονοματικής μεταφοράς στη σουρεαλιστική γαλλική και ελληνική ποίηση: η νέα της ταυτότητα και νεωτερικές μορφές της

Σπυριδοπούλου, Μαρία

Στόχος της παρούσας διατριβής είναι η μελέτη της μεταφοράς στη γαλλική και ελληνική ποίηση του σουρεαλισμού και η ανάδειξη ομοιοτήτων και διαφορών σε δύο ποιητικά σύνολα α)Μπρετού, Ελυάρ, Αραγκού και β)Εμπειρίκος, Εγγονόπουλος, Ελύτης. Συγκροτήθηκαν συνεπώς 2 corpus μεταφορών όπου αποδελτιώθηκαν οι ποιητικές συλλογές των Γάλλων Σουρεαλιστών της περιόδου 1924-1934 ενώ για τους Ελληνες ίσχυσε η περίοδος 1930-1940. Η διατριβή χωρίζεται σε δύο μέρη και τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο μελετήθηκε η επίδραση της αριστοτελικής μεταφοράς στις σύγχρονες θεωρίες και έγινε κριτική θεωρία των Γάλλων Σουρεαλιστών για τη μεταφορά, την εικόνα, την παρομοίωση, την αναλογία. Στο τρίτο εξετάστηκε η τυπολογία και η "γραμματική" της ονοματικής μεταφοράς, του κατεξοχήν δηλ. σουρεαλιστικού τύπου, στα 2 corpus και αναδείχθηκε ο ηγεμονικός ρόλος του τύπου της γενικής. Τέλος στο τέταρτο μελετήθηκαν οι ελληνικοί τύποι της ονοματικής μεταφοράς και έγινε σύγκριση με τους γαλλικούς. Το βασικότερο συμπέρασμα είναι η υπεροχή του τύπου της γενικής και στα 2 corpus και η άμεση επίδραση της γαλλικής σουρεαλιστικής ποίησης στην ελληνική

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Σουρεαλισμός (Λογοτεχνία), Γαλλία
Metaphore
Surrealism (Literature), France
Παρομοίωση
Σουρεαλισμός (Λογοτεχνία), Ελλάδα
Μεταφορά
Μεταφορά στη λογοτεχνία
Image
Metaphor in literature
Surrealism (Literature), Greece

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2003
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)