Τhe effect of a pelvic floor muscle training programme to the urinary incontinence after radical prostatectomy.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η επίδραση ενός φυσικοθεραπευτικού προγράμματος ασκήσεων του πυελικού εδάφους, στην επιπλοκή της ακράτειας ούρων, σε άτομα μετά από ριζική προστατεκτομή
Τhe effect of a pelvic floor muscle training programme to the urinary incontinence after radical prostatectomy.

Παγώνη, Πολυτίμη Δημητρίου

PURPOSE: The purpose of this trial is to evaluate the effectiveness of a pelvic floor training programme for urinary incontinence in men patients after radical prostatectomy.METHODS: Subjects were consecutive incontinent men-patients, who have had radical retropubic prostatectomy for clinically localised prostate cancer in «G.GENNIMATAS» Hospital, for the time period of 2004-2007. Subjects were randomized into two groups. Patients in the treatment group took part in a pelvic floor re-education program, electrotherapy, and specific recommendations, for as long as they were incontinent, and for a maximum of six months. In the control group, subjects were receiving no therapy. Incontinence assessment took part with 24 h bladder diary and by questionnaire for the assessment of continence and QOL. RESULTS: For the statistic analysis was used the SPSS 15 program, and the data basis were analyzed by ANOVA repeated measures and t-test. 49 patients completed the study, 29 in experiment group and 20 in control group. There were significant differences between the two groups, in improvement of the PFM strength and in reduction of incontinence. CONCLUSIONS: A pelvic floor muscle treatment, improve strength and endurance of the muscles and reduces incontinence.
ΣΚΟΠΟΣ: της παρούσας έρευνας είναι να αξιολογήσουμε την επίδραση ενός φυσικοθεραπευτικού προγράμματος ασκήσεων του πυελικού εδάφους, στο σύμπτωμα της ακράτειας σε ασθενείς (άνδρες), μετά από ριζική προστατεκτομή. ΜΕΘΟΔΟΣ: Στην έρευνα πήραν μέρος άνδρες-ασθενείς, με κλινικά εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη, που χειρουργήθηκαν στο νοσοκομείο «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» για ριζική προστατεκτομή στο χρονικό διάστημα 2004-2007. Τα άτομα συμμετείχαν στην έρευνα με τη σειρά που παρουσιάστηκαν στην κλινική. Χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Την πειραματική ομάδα όπου, τα άτομα υποβλήθηκαν στην παρεμβατική διαδικασία, η οποία περιλάμβανε, ασκήσεις πυελικού εδάφους, ηλεκτροθεραπεία, και συμβουλευτική, για όσο καιρό διήρκεσε το σύμπτωμα της ακράτειας και για μέγιστο χρονικό διάστημα τους έξι μήνες. Αντίθετα, τα άτομα της ομάδας ελέγχου, δεν υποβλήθηκαν σε καμία παρεμβατική μέθοδο. Η αξιολόγηση της ακράτειας έγινε βάση του ιστορικού των ασθενών, με 24-ωρα ημερολόγια ούρησης, και με ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της ποιότητας ζωής(ICQ-MLUTS). ΑΠΟΤΛΕΣΜΑΤΑ: Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων, χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SPSS 15. Για την επεξεργασία αυτών χρησιμοποιήθηκαν η ανάλυση ANOVA για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις και t-test. Σαράντα εννέα από τα άτομα ολοκλήρωσαν την έρευνα, 29 αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα και 20 την ομάδα ελέγχου. Σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν μεταξύ των δύο ομάδων, καθώς η πειραματική ομάδα στο τέλος του προγράμματος παρουσίασε σαφή βελτίωση τόσο στην ενδυνάμωση των μυών του πυελικού εδάφους όσο και στη συχνότητα της απώλειας. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η άσκηση του πυελικού εδάφους βελτιώνει τη δύναμη και την αντοχή των μυών του πυελικού εδάφους, και μειώνει τα επεισόδια ακράτειας ούρων.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ασκήσεις Πυελικού Εδάφους
Φυσιοθεραπεία
Radical Prostatectomy
Pelvic Floor Muscle Training
Physiotherapy
Ακράτεια ούρων
Ριζική Προστατεκτομή
Incontinence

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.