Η οχυρωματική δραστηριότητα στην αρχαία Μακεδονία

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
The fortification activity in ancient Macedonia
Η οχυρωματική δραστηριότητα στην αρχαία Μακεδονία

Δούριου, Ευμορφία Θεόδωρου

In 6th and 5th c.B.C. there are not fortifications in the mainland of Macedonia. In contrary, many colonies of the southern greecsities erect monumental fortifications in the Macedonian seaside, in Chalcidice and eastern Macedonia. After the unification of macedonian kingdom in the middle of the 4th c.B.C. and its military predominance over the greec cities-states, an intense fortification activity is taken place all over Macedonia. At that time the most important macedonian cities are fortified, such as Pella, Dion, Beroia, Thessaloniki etc. In the middle of the 2th c. B.C., after the Roman domination and occupation the macedonian fortifications are gradually being abandoned and destroyed.
Κατά τον 6ο και 5ο αι. π.Χ. απουσιάζουν οι οχυρώσεις από τον ηπειρωτικό μακεδονικό κορμό ενώ αντίθετα ισχυρή οχυρωματική δραστηριότητα έχουν να επιδείξουν την εποχή αυτή οι αποικίες της νότιας Ελλάδας στα παράλια της Χαλκιδικής και της Ανατολικής Μακεδονίας. Με την ενοποίηση του μακεδονικού βασιλείου από τα μέσα του 4ου αι. π.Χ. και την ανάδειξη του σε κυρίαρχη στρατιωτική δύναμη, παρατηρείται έντονη οχυρωματική δραστηριότητα που κορυφώνεται κατά την πρώϊμη ελληνιστική περίοδο, στα τέλη του 4ου αι. π.Χ. με αρχές του 3ου αι. π.Χ. Τότε τειχίζονται οι σπουδαιότερες μακεδονικές πόλεις όπως το Δίον, η Πέλλα, η Βεργίνα, η Βέροια, η Θεσσαλονίκη κ.τ.λ. Από την κυρίως ελληνιστική εποχή και μετά οι οχυρώσεις μειώνονται ενώ από τα μέσα του 2ου αι. π.Χ. με την κατάλυση του μακεδονικού βασιλείου από τους Ρωμαίους, βαθμιαία εγκαταλείπονται και καταστρέφονται.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Οχύρωση
Stone wall
Clay wall
Πολιορκητική τέχνη
Τειχισμένος οικισμός
Λίθινο τείχος
Πλίνθινο τείχος
Fortress
Siege craft
Fortified settelment
Fortification
Φρούριο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)