Ο θρησκευτικός χαρακτήρας της μουσουλμανικής μειονότητας της Δ. Θράκης και η εκπαίδευσή της στα πλαίσια του ελληνικού κράτους

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Religious identity of the islamic minority in Western Thrace and its education within the scope of the greek state
Ο θρησκευτικός χαρακτήρας της μουσουλμανικής μειονότητας της Δ. Θράκης και η εκπαίδευσή της στα πλαίσια του ελληνικού κράτους

Παπαργυρίου, Ολγα Ηρακλή

Η εργασία διαπραγματεύεται θέματα που αφορούν στη θρησκεία της μειονότητας της Δ. Θράκης κατά πόσο αυτή επηρεάζει την παρεχόμενη εκπαίδευση, επίσης θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση της μειονότητας. Ειδικότερα, γίνεται ιστορική αναδρομή των σημαντικότερων εκπ/κών γεγονότων της μειονοτικής εκπ/σης και έκθεση της σημερινής πραγματικότητας στο χώρο της λειτουργίας της εκπ/σης. Τα κεφάλαια που απαρτίζουν την εργασία είναι τέσσερα. Ακολουθούν συμπεράσματα και προτάσεις για τη βελτίωση της εκπ/σης στη Δ. Θράκη.
The discours deals with matters pertaining to the religion of the islamic minority in western Thrace focusing on issues affecting the provided education. More specifically the most significant historical facts on islamic Minority education in western Thrace are referenced in retrospection and the present actuality of applied education is presented, followed by conclusions and suggestions on upgrading provided education in minority schools.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Μειονοτική εκπαίδευση Δ. Θράκης
Western Thrace
Τουρκογενείς-Πομάκοι-Αθίγγανοι
Μειονοτικά σχολεία Δ. Θράκης
Islamic minority
Minority schools
Minority education
Μουσουλμανική μειονότητα Δ. θράκης
Ισλάμ και μειονότητα Δ. Θράκης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)