Η κατοικία σε περιοχές της ανατολικής Θεσσαλονικής: στατιστική επεξεργασία αγγελιών, συμπεράσματα και αξιολόγησή τους

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
The residence of east Thessaloniki's areas: statistical processing classified ads, conjectural and criticism
Η κατοικία σε περιοχές της ανατολικής Θεσσαλονικής: στατιστική επεξεργασία αγγελιών, συμπεράσματα και αξιολόγησή τους

Παναγιωτίδης, Θεοκλής Γεωργίου

Από στατιστικό δείγμα, 4061 εγγραφών, που αφορούσε αγγελίες πωλήσεων και ενοικιάσεων 3 περιοχών της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, το διάστημα 2000-2007 έγινε στατιστική επεξεργασία με στόχο : 1)τον προσδιορισμό των παραγόντων που επηρεάζουν την τιμή τους, 2)την εξέλιξη των τιμών 2000-2007, 3)τον προσδιορισμό της απόδοσης σχετικής επένδυσης
From a statistical sample of 4061 entries, regarding the classified ads for rental or sale of 3 areas of Eastern Thessaloniki, during the period 2000-2007, statistical processing was carried out in order to define : 1)The factors affecting their price, 2)The progress of prices during the period 2000-2007, 3)The return rate of the relevant investment

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Κατοικία
Thessaloniki
Αγορά ακινήτων
Residence
Θεσσαλονίκη
Αγγελίες
Advertisements
Real estate

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.