Θρησκευτική αγωγή και ανοχή της διαφορετικότητας. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της δημοτικής ελληνοκυπριακής εκπαίδευσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Religious education and tolerance of diversity. Greek-Cypriot's teachers views
Θρησκευτική αγωγή και ανοχή της διαφορετικότητας. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της δημοτικής ελληνοκυπριακής εκπαίδευσης

Ζήνωνος, Γεωργία Αντρέα

The multicultural character of cypriot society, the accesion in the European Union and the efforts for peaceful adjustement of the Cyprus political problem set the respect and the protection of human rights and freedom as an initiative value. Consequently, should be regarded as a central ideological issue of education, beginning from the respect of the religious diversity. It is questioned whether the religious education (in the greek-cypriot educational system) contributes to possitive attitudes regarding multicultural diversity.
Ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας της κυπριακής κοινωνίας,η ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ενωση και οι προσπάθειες για ειρηνική διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος καθιστούν το σεβασμό και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών πρωταρχική αξία. Συνεπώς η αξία της διαφορετικότητας θα πρέπει να αποτελέσει τον ιδεολογικό πυρήνα της εκπαίδευσης, ξεκινώντας από το σεβασμό της θρησκευτικής ελευθερίας του ατόμου. Διερευνάται το ερώτημα καταπόσο μπορεί η θρησκευτική αγωγή με το περιεχόμενο, τη θέση και το χαρακτήρα που έχει σήμερα να συνεισφέρει στις σύγχρονες επιδιώξεις της ελληνοκυπριακής πολιτείας και εκπαίδευσης και να συμβάλει στη διαμόρφωση θετικών στάσεων απέναντι στην πολιτισμική ποικιλία και διαφορά.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ελληνοκυπριακή εκπαίδευση
Κύπρος
Greek-cypriot education
Cyprus
Θρησκευτικά
Religious education
Diversity
Tolerance
Ανοχή
θρησκευτική αγωγή
Διαφορετικότητα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.