Εξόρυξη χρηματοοικονομικών δεδομένων με εφαρμογή στη λογιστική

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2007 (EN)
Financial data mining and application in accounting
Εξόρυξη χρηματοοικονομικών δεδομένων με εφαρμογή στη λογιστική

Κύρκος, Ευστάθιος Γ.

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή αναπτύσσονται μοντέλα ικανά να κατηγοριοποιούν επιχειρήσεις. Η ακτηγοριοποίηση αφορά ζητούμενα της ελεγκτικής. Τα ζητούμενα αυτά είναι ο εντοπισμός παραποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η πρόβλεψη των επιχειρήσεων που λαμβάνουν αρνητικά σχόλια από τους εξωτερικούς ελεγκτές και τέλος η πρόβλεψη του τύπου του εξωτερικού ελεγκτή. Η ανάπτυξη των μοντέλων γίνεται με εφαρμογή μεθόδων εξόρυξης δεδομένων
In this Phd thesis are developed models capable of classyfing companies. The classification concerns with auditing related problems. These problems are the detection of fraudulent financial statements, the prediction of the type of the external auditor. The models are developed by employing data mining methodologies

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Accounting, Data processing
Λογιστική, Επεξεργασία δεδομένων
Auditing, Data processing
Χρηματοοικονομικά
Ελεγκτική, Επεξεργασία δεδομένων
Finance
Data mining
Εξόρυξη δεδομένων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)