Πειραματική και υπολογιστική μελέτη της μετάβασης του οριακού στρώματος υπό συνθήκες διατμητικής ροής

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2004 (EN)
Experimental and computational study of boundary layer transition under free-stream shear flows
Πειραματική και υπολογιστική μελέτη της μετάβασης του οριακού στρώματος υπό συνθήκες διατμητικής ροής

Παληκαράς, Αχιλλέας Χ.

Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής μελετήθηκε η μετάβαση του οριακού στρώματος από τη στρωτή σε τυρβώδη ροή υπό συνθήκες διατμητικής ροής στην είσοδο. Με αυτόν τον τρόπο προσομειώνεται η μετάβαση που πραγματοποιείται στα πτερύγια μιας στροβιλομηχανικής όπου το προφίλ εισόδου της ταχύτητας εμφανίζει κλίση είτε θετικής είτε αρνητικής τιμής. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε αεροσήραγγα όπου βρίσκονταν τοποθετημένη πλάκα από αλουμίνιο με ημικυκλική ακμή προσβολής. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε υπολογιστική μοντελοποίηση της ροής με τη χρήση γραμμικών μοντέλων τύρβης(Κ-Σ, K-W) καθώς και μη γραμμικού μοντέλου για χαμηλούς τοπικούς αριθμούς Reynolds. Οι πειραματικές μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με την τεχνική της ανεμομετρίαςθερμού σύρματος και περιελάμβαναν 3 ομάδες μετρήσεων : 1)ομοιόμορφη κατανομή της ταχύτητας εισόδου 2)θετική κλίση κατανομή της ταχύτητας εισόδου και 3)αρνητική κλίση στην κατανομή της ταχύτητας εισόδου. Τα αποτελέσματα έδειξαν τη μετάβαση του οριακού στρώματος από στρωτή σε τυρβώδη ροή μέσω αποκόλλησης της ροής. Η μετάβαση πραγματοποιήθηκε πιο γρήγορα για ορυκτική κλίση της ταχύτητας όπου σχηματίστηκε η μεγαλύτερη φυσαλίδα αποκόλλησης. Το μέγεθος της φυσαλίδας στην ακμή πρόσβασης της πλάκας δεδομένου ότι η ένταση της τύρβης ήταν και στις τρείς περιπτώσεις
In the present thesis the boundary layer transition from lominar to turbulent flow under free-stream shear flow have been studied it simulates the boundary layer transition in the blades of a turbomachine where the velocity profile. The experiments have been carried out in a wind tunnel where a plate of aluminium with semi-circular leading edge the use of K-S and K-W linear low Reynolds formulation. The experimental measurements have been carried out with the hot-wine anemometry technique and included 3 set of measurements : 1)uniform inlet velocity profile 2) Velocity inlet profile with positive gradient 3) Velocity inlet profile with negative gradient. The results showed a boundary layer transition from laminar to turbulent flow through flow seperation for the three set of measurements. The boundary layer transition completed earlier for the case of negative velocity gradient profile in which the separation bublle had the larged dependent on the position of the stagnation point in the flat plate leading edge while the turbolence intensity was the same for all the cases

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Fluid mechanics
Διατμητική ροή
Μοντελοποίηση τύρβης
CDF
Shear flow
Μηχανική ρευστών
Transition flow
Μετάβαση ροής
Υπολογιστική ρευστομηχανική
Turbulence modelling

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2004
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)