Το κρασί και ο ρόλος του στην κοινωνική ζωή των ελλήνων από την αρχαιότητα έως σήμερα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
The social role of wine from ancient period till now in Greece
Το κρασί και ο ρόλος του στην κοινωνική ζωή των ελλήνων από την αρχαιότητα έως σήμερα

Σαπουντζής, Νίκος Δαμιανού

The wine and vineyard industry in Greece from the ancient period of time till today, is confronting a number of issues as they aim to target and direct their growth. Among these issues is the characterization of present customers, improved understanding of Greek wine consumers’ wine preferences. The research indicates that the utility and resulting wine choices made by this market segment is affected by a number of wine attributes including wine price, winery reputation, and the origin of the wine. Relative to individual-specific attributes influencing wine choice, gender, age, level of education and finally income were found to affecting the preferences of individuals within this particular market segment in a significant way.This study explores data collected through an intercept survey conducted in Thessaloniki, the second biggest city in Greece. A questionnaire, a commonly used market research tool, is used to gain insight into consumer preferences for wine.The research does suggest industry participants should be conscious of consumers preferences towards price, winery reputation (wine quality), and origin of wine when marketing their wines.
Ο κύριος στόχος της παρούσας διατριβής είναι η ανάδειξη της ιστορικής συνέχειας που εμφανίζει η παρουσία του κρασιού στο ιστορικό γίγνεσθαι του ελλαδικού χώρου και παράλληλα η μελέτη της συμπεριφοράς του σύγχρονου καταναλωτή.Το πρώτο μέρος της διατριβής, επιχειρεί να παρουσιάσει τη διαχρονικότητα που χαρακτηρίζει το κρασί ως αγαθό, σε όλη την έκταση του ελλαδικού χώρου, από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μέσα από το σύνολο των πληροφοριών που προσφέρει η έρευνα των δευτερογενών ιστορικών πηγών, αναδύεται η σημαντικότητα του συγκεκριμένου αγαθού για την οικονομική και κοινωνική ζωή, στο σύνολο της διάστασης του χρόνου, του χώρου και του ελληνισμού. Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάπτυξη της πορείας της πρωτογενούς έρευνας. Η ποσοτική έρευνα βασίστηκε σε πρωτογενή στοιχεία, τα οποία συλλέχθηκαν με τη χρήση ερωτηματολογίου, το οποίο συμπληρώθηκε με προσωπικές συνεντεύξεις. Τόπος διεξαγωγής της ποσοτικής έρευνας ορίστηκε το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Συμπεριλήφθηκε δείγμα από τον αντίστοιχο πληθυσμό, με σκοπό στο βαθμό που είναι αυτό εφικτό, τα αποτελέσματα να γενικευτούν για το σύνολο του πληθυσμού.Μετά τη στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των στοιχείων της έρευνας προέκυψε μια σειρά συμπερασμάτων. To φύλο, η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και τέλος το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, είναι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη συμπεριφορά των Θεσσαλονικέων καταναλωτών κρασιού. Η παρούσα μελέτη επιβεβαίωσε ότι το κύκλωμα παραγωγής και εμπορίας κρασιού απαιτεί οργανωμένη επιχειρηματική βάση και μέσα στο υπάρχον περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης, όπου όλα γιγαντώνονται, οι ανάγκες για αποτελεσματικό μάρκετινγκ αυξάνονται. Στη τέλος της μελέτης παρουσιάζεται μια δέσμη ενεργειών, που ως στόχο έχει την εξασφάλιση βιώσιμων συνθηκών για το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων του κλάδου, αλλά και τη δημιουργία εκείνων των βάσεων επάνω στις οποίες θα στηριχτεί η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του ελληνικού οίνου.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Wine
Wine industry
Οίνος
Consumer behavior
Wine consume
Κρασί
Συμπεριφορά καταναλωτή
Οινοπαραγωγοί
Κατανάλωση κρασιού

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.