δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η μαθητική απειθαρχία στη σχολική τάξη: απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Disciplinary problems in the classroom

Πεκρίδου, Παρέσα Παναγιώτη

This thesis belongs to the field of School Pedagogic and its subject is closely related to the interaction between teachers and students in a classroom. More specifically, the thesis attempts to approach theoretically and explore empirically the importance of discipline in the classroom. In the first part, we state and examine a number of aspects concerning the definition of disciplinary problems in the classroom such as the causes that are responsible for their appearance and also the methods a teacher can apply in order to solve disciplinary problems.Furthermore, we declare how important is to prevent these problems in the classroom.In the second part, we analyze data taken from teachers from the city of Kozani and we try to interpret these thoughts and beliefs so as to reach conclusions about the disciplinary problems that teachers face, the students involved, the causes for their appearance and the methods the teachers apply to solve them.
Η παρούσα εργασία εντάσσεται στη Σχολική Παιδαγωγική και πιο συγκεκριμένα στη θεματική των κοινωνικών σχέσεων που αναπτύσσονται στη σχολική τάξη μεταξύ του εκπαιδευτικού και των μαθητών. Η εργασία επιχειρεί να διερευνήσει θεωρητικά και εμπειρικά το ζήτημα της μαθητικής απειθαρχίας στη σχολική τάξη.Στο θεωρητικό μέρος οριοθετούνται τα προβλήματα πειθαρχίας όπως καταγράφονται στη βιβλιογραφία. Προσδιορίζεται, δηλαδή, η έννοια της απειθαρχίας των μαθητών στο σχολείο και οι παράγοντες που σχετίζονται με την εκδήλωση των προβλημάτων πειθαρχίας στο σχολείο. Επίσης, εξετάζονται οι αιτίες που ευθύνονται για την εμφάνιση των προβλημάτων αυτών και στη συνέχεια οι τρόποι με τους οποίους πρέπει αυτά να αντιμετωπίζονται αλλά και να προλαμβάνονται σύμφωνα με τις απόψεις της σύγχρονης Παιδαγωγικής.Προσεγγίζεται ακόμη η έννοια της ενίσχυσης, ως πρακτικής που σχετίζεται άμεσα με τους τρόπους αντιμετώπισης της μαθητικής απειθαρχίας. Στο εμπειρικό μέρος καταγράφονται και ερμηνεύονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που υπηρετούν στα δημοτικά σχολεία της πόλης της Κοζάνης, για τα προβλήματα πειθαρχίας που εκδηλώνουν οι μαθητές στη σχολική τάξη κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Απείθαρχη συμπεριφορά
Αντιμετώπιση πειθαρχικών προβλημάτων
Misbehaviour
Πειθαρχία
Ενίσχυση
Discipline
Troublesome behaviour
Αιτίες απειθαρχίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.