Η χρήση της Καινής Διαθήκης στις επιστολές του Ιωάννου του Χρυσοστόμου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
The usage of the New Testament in the letters of John Chrysostom
Η χρήση της Καινής Διαθήκης στις επιστολές του Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Parts, Kristo Juri

In the present study "The usage of the New Testament in the letters of Saint John Chrysostom". It's clear that St. John used quotations of the New Testament in only 33 letters from total of 245 letters. The Gospel of Saint Matthew was the most book which was used in these letters. The reason of these quotations was the comfort and strenghten morally his recipients.
Στην παρούσα εργσία εξετάζουμε τη χρήση της Κ. Διαθήκης από τον Ιωάννη το Χρυσόστομος στις επιστολές του. Από όλες τις επιστολές του Ι. Χρυσοστόμου ο ιερός συγγραφέας παραθέτει χωρία ή αναφέρεται σε περικοπές της Κ. Δ. μόνο σε 33. Ο αριθμός των χωρίων της Κ.Δ. που χρησιμοποιούνται σ'αυτές είναι 121 και μαζί με επαναλήψεις σε κάθε επιστολή ο συνολικός αριθμός των χωρίων είναι 147. Πιό συχνά χρησιμοποιεί ο Ι. Χρυσόστομος το κατά το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (33 χωρία)και τις Πράξεις των Αποστόλων. Στις επιστολές του ο Ι. Χρυσόστομος συνήθως παρηγορεί και ενισχύει ηθικά τους αποδέκτες των επιστολών, ιο οποίοι είναι συνήθως φίλοι και οι πρώην συνεργάτες του χρησιμοποιώντας ορισμένα χωρία ή περικοπές της Κ. Διαθήκης. Π.χ. το Μτ 7, 13-14, Ρωμ 8, 18, Λκ 16, 19-31, αλλά και για άλλα θέματα.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Καινή Διαθήκη
Ολυμπιάδα
John Chrysostom
Letters
Ιωάννης Χρυσόστομος
Επιστολές
New Testament
Olympiada

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.