Μοναξιά και αυτοεκτίμηση στα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Loneliness and selfesteem in elementary school children
Μοναξιά και αυτοεκτίμηση στα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου

Χατζηγεωργιάδου, Σοφία Διονυσίου

The aim of the present study was to investigate loneliness and social dissatisfaction in school age children, foccusing on the school context. Children of this age are able to understand the conception of loneliness (Galanakis Bezevegis, 1996). Several studies have conceptualized the manner and the extend to which loneliness experience can be investigated as a function of individual personality structure. In particular, low selfsteem as well as self concept were found to be associated with loneliness among children (Margalit 1994. Sletta et. al,1996.Valas, 1999). Results showed that a considerable propotional of children are high in loneliness, younger children experience significantly more loneliness than older ones. When loneliness was examined in relation to selfsteem a negative relationship emerged.
Στην παρούσα εργασία ασχοληθήκαμε με τη μονξιά των μαθητών/μαθητριών σχολικής ηλικίας μέσα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Τα παιδιά αυτής της ηλικίας είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται αξιόπιστα και έγκυρα την μοναξιά(Γαλανάκης Μπεξεβέγκης, 1996). Μέσα από την θεωρητική διερεύνηση βρέθηκε ότι η μοναξιά σχετίζεται άμεσα με τα ατομικά χαρακτηριστικά των παιδιών. Πιο συγκεκριμένα, η μοναξιά σχετίζεται με τις βασικές συνιστώσεις της έννοιας του εαυτού, την αυτοαντίληψη και την αυτοεκτίμηση(Margarit, 1994. Sletta, et.al, 1996. Valas, 1999). Τα ευρύματα έδειξαν ότι ένα σημαντικό ποσοστό των παιδιών αισθάνεται μοναξιά και αυτό ισχύει σημαντικά περισσότερο για τα μικότερα παιδιά. Η χαμηλή σχολ. επίδοση συνυπάρχει με την μοναξιά, την χαμηλή αυτοεκτίμηση και χαμηλή αυτοαντίληψη. Τα ευρήματα αξιολογούνται με βάση τις πρακτικές συνέπειες τους για το έργο του εκπαιδευτικού.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Χαμηλή σχολική επίδοση
Law School achievement
Μοναξιά
Αυτοεκτίμηση
Αυτοαντίληψη
Loneliness
Self esteem
Self concept

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.