δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Το σχέδιο νόμου για τα εκκλησιαστικά δικαστήρια
Draft law for ecclesiastical courts

Γαλαζούλα, Βασιλική Αχιλλέα

The greek goverment set up a committee chaired by Christodoulos, former Archibishop of Athens and all Greece with representatives of both church and the state. The committee draft a new bill concerning ecclesiastical courts. The Draft Law on ecclesiastical courts consists of one hundred and fifty articles and is devided into nine sections. The Draft Law on ecclesiastical courts has encountered many reactions both the side of the Church of Greece and the Ecumenical Patriarchate. For these reasons it has not been the State Law yet.
Το σχέδιο νόμου για τα εκκλησιαστικά δικαστήρια εκπονήθηκε από επιτροπή με πρόεδρο το μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο. Αποτελείται από εκατόν πενήντα άρθρα και διαιρείται σε εννέα τμήματα. Το πρώτο τμήμα αναφέρεται στα Εκκλησιαστικά Δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα, το δεύτερο αναφέρεται στις διαδικαστικές πράξεις. Στο τρίτο τμήμα περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν στη διαδικασία της απόδειξης ενώ στο τέταρτο τμήμα ρυθμίζεται η κίνησης της κανονικής δίωξης. Προχωρώντας στο πέμπτο τμήμα γίνεται αναφορά στην προδικασία και τη διαδικασία στο ακροατήριο. Στο έκτο τμήμα παρατίθενται τα έυδικα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιήθουν σε μια εκκλησιαστική δίκη. Τέλος, στο έβδομο τμήμα αναφέρεται στην εκτέλεση των αποφάσεων των εκκλησιαστικών Δικαστηρίων ενώ το όγδοο τμήμα αναφέρεται στις σχέσεις εκκλησιαστικής και κοινής ποινικής δίκης. Το Σχέδιο Νόμου δεν έχει καταστεί Νόμος του Κράτους διότι συνάντησε πολλές αντιδράσεις τόσο από την Εκκλησία της Ελλάδος, όσο και από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Περιορισμένη δημοσιότητα
Draft law
Limited publicity
Επισκοπικά δικαστήρια
Innovations
Reactions
Εκδικοι
Πρωτέκδικος
Ecclesiastical courts
Fair trial
Αναιρετικό δικαστήριο
Δίκαιη δίκη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.