Οι διαπροσωπικές σχέσεις ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών, μαθητριών στο ελληνικό πολυπολιτισμικό σχολείο

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
The social relation among greeks and foreigners students in the greek multicultural school
Οι διαπροσωπικές σχέσεις ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών, μαθητριών στο ελληνικό πολυπολιτισμικό σχολείο

Ρήμος, Δημήτριος Φωτίου

Aim of this project is the study of social relations among greeks and foreigners students in greek multicultural school. Specifically this project examines the popularity or not and the extent of social contact of foreigner's students in the group of class and the causes of social acceptance of the foreigner's students
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ γηγενών και αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό πολυπολιτισμικό σχολείο. Συγκεκριμένα διερευνούνται η δημοτικότητα ή μη, και η έκταση της κοινωνικής επαφής των αλλοδαπών μαθητών στην ομάδα της τάξης καθώς και η διερεύνηση των αιτίων αποδοχής τους

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Πολυπολιτισμικότητα
Multiculturalism
Κοινωνική αποδοχή
Social relations
Διαπροσωπικές σχέσεις
Popularity
Interaction
Δημοτικότητα
Αλληλεπίδραση
Social acceptance

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)