Η αντίληψη και η αισθητική εμπειρία της ζωγραφικής εικόνας κατά τον Richard Wollheim

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
The perception and aesthetic experience of a painting by Richard Wollheim
Η αντίληψη και η αισθητική εμπειρία της ζωγραφικής εικόνας κατά τον Richard Wollheim

Ξενίδης, Ομηρος Θεοδώρου

Στα πλαίσια της αναλυτικής φιλοσοφίας του 20ου αιώνα ο άγγλος φιλόσοφος Richard Wollheim προτείνει μια δική του θεωρία όπου εξετάζει τις έννοιες της αντίληψης και της αισθητικής εμπειρίας ενός ζωγραφικού έργου
The english philosopher Richard Wollheim and his analyzitation of a conceptual theory which defines the terms perception and aesthetic experience of the Art of Painting in the main subjet of my work

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ζωγραφική τέχνη
Experience
Αισθητική εμπειρία
Paintings
Αναλυτική φιλοσοφία
Αισθητική
Perception
Aesthetics
Φιλοσοφία
Philosophy
Αντίληψη ζωγραφικής εικόνας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)