Η ακτή της Χαλκιδικής κατά τους ιστορικούς χρόνους

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
The Akte Peninsula of Chalcidice in historical times
Die Akte Halbinsel van Chalkidike inder historischen Zeit
Η ακτή της Χαλκιδικής κατά τους ιστορικούς χρόνους

Χοβαρδάς, Παναγιώτης Θεοδοσίου

Η εργασία αυτή πραγματεύεται την ιστορική γεωγραφία της ανατολικότερης υποχερσονήσου της Χαλκιδικής, γνωστής κατά την αρχαιότητα ως Ακτή ή Αθως, στα γεωγραφικά όρια του αβάτου του Αγίου Ορους και στο χρονολογικό πλαίσιο των ιστορικών χρόνων. Σε πρώτη φάση εξετάζεται ο ιδιόμορφος και σε μοναδικό βαθμό αναλλοίωτος χαρακτήρας της φυσικής γεωγραφίας της περιοχής. Το υπόλοιπο και εκτενέστερο μέρος της μελέτης αφορά στην αρχαία τοπογραφία της χερσονήσου. Με βάση τα διαθέσιμα γραμματειακά και αρχαιολογικά δεδομένα προκύπτουν σημαντικά συμπεράσματα αναφορικά με τον αριθμό, τη μορφή και τη χωροταξική διάταξη των αρχαίων πόλεων, τον πολιτικό ρόλο που διαδραμάτησαν αυτές στην ιστορική τους πορεία, τους μεικτούς πληθυσμούς, τους θεσμούς και τις λατρείες που απαντούν κατά τους ιστορικούς χρόνους στην ευρύτερη περιοχή.
The thesis presents the historical geography of the Eastern promontony of Chalcidice, in the geographical boarders of the so called avaton of the Holy Mount Athos and in the chronological limits of the historical times. One part of the Study deals with the physical geography of the prongue, whose unique landscape and natural resources remained unspoiled through the age. The most extended part of the study focuses on the ancient topography of the peninsula. Important conclusions, based on literary and archaeological evidence, are drawn about the ancient cities, the mixed populations, the constitutions and the cults that existed throughout antiquity in this specific region of Chalkidice.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Χαλκιδική
Mount Athos
Chalcidice
Athos
Akte
Historical geography
Ιστορική γεωγραφία
Αθως
Αρχαία τοπογραφία
Ακτή
Ancient topography
Αγιον Ορος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.