Σχολική σταδιοδρομία των τσιγγανοπαίδων του δήμου Γιαννιτσών και της περιφέρειάς του

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
The rom-childrens education in Giannitsa city
Σχολική σταδιοδρομία των τσιγγανοπαίδων του δήμου Γιαννιτσών και της περιφέρειάς του

Ευθυμιάδου, Σεβαστή Πρόδρομος

The main aim goal of survey was the exploration and analyzation of the education of Rom childs in Giannitsa from school year 1993-94 to school year 2004-05.The survey began in May 2005 and comleted in May 2006. At first we adapt the method and gradually a compination of quantitative and qualitative approach through gallop and case study.The conclusion of our survey was that economical and social causes such as bareness and racism have as a result an incomplete education.
Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση και ανάλυση της σχολικής σταδιοδρομίας των τσιγγανοπαίδων του δήμου Γιαννιτσών και της περιφέρειας του από τη σχολική χρονιά 1993/94 μέχρι το 2004/05. Το ζήτημα διερευνήθηκε και αναλύθηκε στα πλαίσια του ευρύτερου κοινωνικού, οικονομικού, πολιτικού και εκπαιδευτικού πλαισίου.Η έρευνα ξεκίνησε το Μάιο του 2005 και ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2006. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε η απογραφική μέθοδος και στη συνέχεια συνδυασμός ποσοτικής και ποιοτικής διερευνητικής προσέγγισης μέσω της δημοσκόπησης και της μελέτης περίπτωσης.Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες, όπως η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής και ο ρατσισμός οδηγούν τα τσιγγανόπαιδα στην ελλιπή σχολικής εκπαίδευση τους.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Economical causes
Κοινωνικοί παράγοντες
City of Giannitsa
Σχολική αποτυχία
Οικονομικοί παράγοντες
Education
Δήμος Γιαννιτσών
Εκπαίδευση
Rom child
Social causes
Τσιγγανόπαιδα
School failure

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)