Καταγραφή και αξιολόγηση των διαιτητικών συνηθειών παιδιών ηλικίας 6-12 ετών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων του σχολείου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Registration and evaluation of dietary habits of children age 6-12 years old during school breaks
Καταγραφή και αξιολόγηση των διαιτητικών συνηθειών παιδιών ηλικίας 6-12 ετών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων του σχολείου

Καρβούνη, Φωτεινή Κωνσταντίνου

Σκοπός της έρευνας ήταν η καταγραφή και η αξιολόγηση των διαιτητικών συνηθειών παιδιών ηλικίας 6-12 ετών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, σε σχολεία του Δήμου Ναυπάκτου. Πρόκειται για παρατηρητική-στατική μελέτη με τυχαιοποίηση κατά στρώματα.Από το μαθητικό δυναμικό των δημοτικών σχολείων, διαφορετικού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου, επιλέχθηκαν 332 μαθητές. Τελικά 301 μαθητές έλαβαν μέρος στη μελέτη. Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο κατάλληλο για τα παιδιά. Το μορφωτικό επίπεδο των γονιών τους αξιολογήθηκε με ξεχωριστό ερωτηματολόγιο. Έγινε στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων.Ανεξάρτητα από το φύλο, 63,7% επέλεγε τερηδονογόνες τροφές, όπως κρουασάν και σοκολάτες. Το 73,6% επέλεγε τερηδονογόνα ποτά (χυμούς με ζάχαρη, αναψυκτικά) ανεξαρτήτως φύλου και τάξης. Η συχνότητα λήψης τερηδονογόνων τροφών ήταν 1 φορά, ενώ τερηδονογόνων ποτών 4 φορές την ημέρα. Δεν παρατηρήθηκε διαφορά στην πρόσληψη τερηδονογόνων τροφών και ποτών ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο των γονέων.Συμπερασματικά, απαιτούνται εντατικότεροι έλεγχοι στα κυλικεία, ενημέρωση των γονέων σε θέματα διατροφής και προγράμματα αγωγής υγείας στα σχολεία.
Registration and evaluation of dieatary habits of children age 6-12 years old during schoolbreaks. Aim of this study is to find out what children eat of drink during schoolbreaks

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

School
Dietary habits
Σχολείο
Schoolbreaks
Παιδιά
Children
Διαιτητικές συνήθειες
Διαλείμματα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Οδοντιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.