Οι έννομες συνέπειες από την κατασκευή του Τείχους στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη: (Γνωμοδότηση Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Legal consequences of the construction of a wall in the occupied palestinian territories: (Advisory opinion of International Court of Justice)
Οι έννομες συνέπειες από την κατασκευή του Τείχους στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη: (Γνωμοδότηση Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης)

Ζήσης, Σιδέρης Βασιλείου

Η αναζήτηση από το Διεθνές Δικαστήριο της νομιμότητας της κατασκευής του Τείχους από το Ισραήλ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου από το Ισραήλ αναφοριά με τη 4η σύμβαση της Γενεύης και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στάση των Ισραηλινών Δικαστηρίων επί της γνωμοδότησης του Διεθνούς Δικαστηρίου
The L.C. J's research on legality of the construction of a wall by Israel in occupied Palestinian territories. Israeli breaks of international law concerning the applicability of 4th Geneva Convention and human rights. Attitude of Israeli courts towards the I.C.J.'s advisory opinion

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

j.C. J's juridiction
Human Rights and Palestine
Γνωμοδότηση Διεθνούς Δικαστηρίου στην Υπόθεση του Τείχους
Law of Occupation
Wall of Israel
Δίκαιο Κατοχής
Τείχος του Ισραήλ
Ανθρώπινα δικαιώματα και Παλαιστίνη
Διεθνές δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
International Law of Human Rights
Αρμοδιότητα Διεθνούς Δικαστηρίου
J.C.J. Advisory Opinion on Wall CAse

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)