δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ο Απόλλων στο μακεδονικό χώρο
Apollo in Macedonia

Βουβουλής, Αλέξανδρος Αθανασίου

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η παρουσία του Απόλλωνος στο μακεδονικό χώρο και η σημασία του για τους κατοίκους της περιοχής. Με τον όρο μακεδονικός χώρος προσδιορίζεται το γεωγραφικό διαμέρισμα της Ελλάδας, στα σύγχρονα όρια του, εξαιρουμένης της νήσου της Θάσου. Εξετάζονται οι αναφορές των γραπτών πηγών για την λατρεία του θεού στην περιοχή, καθώς και τα ανασκαφικά εντοπισμένα ιερά της θεότητας. Επιπλέον, γίνεται λόγος για την παρουσία της μορφής του Απόλλωνος στα νομίσματα των πόλεων, αλλά και των βασιλέων της Μακεδονίας και εξετάζονται οι πληροφορίες που είναι δυνατόν να αντληθούν από αυτά, λατρευτικές ή πολιτικές. Τέλος, παρουσιάζονται τα έργα της γλυπτικής, της Κηροπλαστικής, οι επιγραφές, αλλά και όλα τα μικροαντικείμενα, τα οποία εντοπίστηκαν ανασκαφικά στον χώρο τηα Μακεδονίας και εικονίζουν τον θεό. Εξαιρούνται τα έργα της επίσακτης κεραμικής.
In this paper is presented the presence of Apollo in Macedonia and its meaning for the population. With the chause Macedonia is specified the Department of Greece, in it's modern boundaries, except from the island of Thasos. In the beginning we exam the references of the ancient sources about the worship of Apollo in Macedonia and also the sanctuaries of god, that were discovered by the archaeological research. Further more, we speak about the presence of Apollo at the coins of the cities and the Kings of Macedonia and are being examed the informations that we take, ritual or political. Finally, are presented the statues, the reliefs, the terracotta figurines, the inscriptions and all the objects that were found in region of Macedonia and represent the god, except from the imported pottery.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Θρησκεία
Worship
Sculpture
Απόλλων
Apollo
Coins
Religion
Πλαστική
Macedonia
Λατρεία
Μακεδονία
Νομίσματα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.