δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Οι τραπεζικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου
Internet banking

Μόσχου, Ηλίας Αναστασίου

Το διαδίκτυο ως δομικό στοιχείο της Κοινωνίας της Πληροφορίας και έχει μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Κατηγορία του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι η ηλεκτρονική τραπεζική, δηλαδή οι τραπεζικές εργασίες και συναλλαγές με ηλεκτρονικά μέσα, στα οποία ανήκει, μεταξύ άλλων, η διαδικτυακή τραπεζική. Προσφέρεται πληθώρα τραπεζικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου. Η έννοια του καταναλωτή τραπεζικών υπηρεσιών στο διαδίκτυο είναι στενότερη από την γενική έννοια του άρθρου 2 ν. 2251/1994 και απολαμβάνει μειωμένη προστασία. Το σημαντικότερο στάδιο μιας τραπεζικής συναλλαγής είναι το προκαταρκτικό-προσυμβατικό στάδιο, γι' αυτό άλλωστε ο νομοθέτης το ρυθμίζει εξαντλητικά. Η εφαρμογή της θεωρίας της γενικής τραπεζικής σύμβασης στις τραπεζικές συμβάσεις μέσω διαδικτύου δεν φαίνεται ορθή. Γενικές και ειδικές υποχρεώσεις του πιστωτικού ιδρύματος και δικαιώματα του πελάτη του. Ειδικά το δικαίωμα υπαναχώρησης. Η σύναψη της σύμβασης ρυθμίζεται κυρίως από τις γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Τα προβλήματα της ηλεκτρονικής δήλωσης βούλησης και του τύπου της ηλεκτρονικής δικαιοπραξίας. Ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Το πρόβλημα της εποπτείας των τραπεζικών συναλλαγών μέσω διαδικτύου.
Internet is a key factor for the Society of Information as well for the growth of Ε-commerce. A substantial category of E-commerce is E-banking that includes, among others, I-banking (internet banking). There are many bank services offered through internet. The law adopts a quite narrow perception of consumer, who therefore has a limited protection regarding I-banking transactions. The most important stage of I-banking is the pre-contract one that includes negotiations and it is regulated thoroughly. The "general banking contract" theory can't be applied to I-banking. Banks are subject to both general and special obligations towards the client. Rescission from contract by client. Conclusion of contract is regulated mainly by the provisions of the Civil Code. There are issues regarding the electronic declaration of will and the form of the electronic contract. Issues regarding international private law. The issue of I-banking supervision.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Διαδίκτυο
Καταναλωτής
Ηλεκτρονική τραπεζική
Τραπεζική εποπτεία
Τράπεζα
Τραπεζικές εργασίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.