δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Ιερά και λατρείες του Διός στη Μακεδονία
Cult and sanctuaries of Zeus in Macedonia

Μπέλλας, Ιωάννης Νικολάου

Η λατρεία του Διός στη Μακεδονία, υπήρξε από τις πιο σημαντικές στη Μακεδονία, όπως φαίνεται από την αρχαία γραμματεία, αλλά και από τα αρχαιολογικά λείψανα. Ο Θεός λατρευόταν με διάφορες υποστάσεις δημόσια, σε ιερά που εκτός από το Δίον δεν είχαν μνημειακό χαρακτήρα, αλλά και ιδιωτικά, σε βωμούς προς τιμήν του που υπήρχαν στις αυλές των οικιών. Συνολικά εξετάστηκαν τριάντα έξι θέσεις, στις δεκατέσσερεις από τις οποίες μπορεί να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη ιερού, ενώ οι υπόλοιπες αποτελούν ενδείξεις για τη λατρεία του.
The cult of Zeus in Macedonia was fundamental as it proved not only by the ancient literature but also by the archeological relics. The god, under different substances, was worshipped in public, in temples that were not monumental apart from Dion, and privately as well, in altars dedicated to his honour in the house yards. In all, thirty-six positions were examined: in fourteen the existence of a sanctuary can be confirmed whereas the other ones constitute indications for his cult.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ζευς
Zeus
Ιερά
Macedonia
Cult
Λατρεία
Μακεδονία
Sanctuaries

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.