Οι έννοιες του αγαθού και της αρετής στην ηθική φιλοσοφία του Αριστοτέλη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The concept of good and virtue in the ethical philosophy of Aristotle
Οι έννοιες του αγαθού και της αρετής στην ηθική φιλοσοφία του Αριστοτέλη

Καράβης, Αντώνιος-Χρυσοβαλάντης Γεωργίου

The present work aims at offering all those explanatory keys that will lead the reader to a more complete comprehension of the significance of virtue to Aristotle, significance immediately interwoven-as it will be shown-with the human happiness(evdaimonia) and the good. At the same time the writing as gives to serve a second expediency: litting up selectively Aristotelian extracts it elects the unique topical character of certain aspects of the thought of this wise man and his ethical philosophy. In an era of an extreme and thoughtless consumenism, political inconsistency of reasons and action, his words offer a salvation exit from phenomena of social pathogeny.
Η παρούσα εργασία στόχο έχει να προσφέρει όλα εκείνα τα ερμηνευτικά κλειδά, που οδηγήσουν τον αναγνώστη στην πληρέστερη κατανόηση της έννοιας της αρετής στον Αριστοτέλη, μιας έννοιας άμεσα συνυφασμένης-όπως θα δειχθεί παρακάτω-με την ανθρώπινη ευδαιμονία και το αγαθό. Παράλληλα, η συγγραφή φιλοδοξεί να υπηρετήσει και μία δεύτερη σκοπιμότητα: φωτίζοντας επιλεγμένα αριστοτελικά χωρία να αναδείξει τον μοναδικά επίκαιρο χαρακτήρα ορισμένων πτυχών της σκέψης του μεγάλου σοφού, που σε μία εποχή άκριτου και άκρατου καταναλωτισμού, πολιτικής ασυνέπειας λόγω και πράξεων μαζοποίησης και ισοπέδωσης των πάντων, δύναται να προσφέρει σωτήρια διέξοδο από φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλης
Ηθική φιλοσοφία
Virtue
Ethical philosophy
Αρετή
Good
Αγαθό
Aristotle

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.