Ο διαμοιρασμός της γνώσης στα έργα ελεύθερου λογισμικού

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Knowledge sharing in open source software projects
Ο διαμοιρασμός της γνώσης στα έργα ελεύθερου λογισμικού

Βέης, Γεώργιος Νικολάου

Εισαγωγή στην έννοια της γνώσης και στην έννοια του ελεύθερου λογισμικού. Η εξέλιξη των έργων ελεύθερου λογισμικού. Το γνωστικό περιβάλλον των έργων ελεύθερου λογισμικού. Τα εργαλεία διαμοιρασμού γνώσης και η αξιολόγηση διαμοιρασμού γνώσης των έργων ελεύθερου λογισμικού
Introduction to the notion of knowledge and to the notion of open source software. The evolution of open source software projects. The knowledge ecology of open source software projects. The artifacts of knowledge sharing and the evaluation of knowledge sharing for open source software projects

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Knowledge sharing
Ελεύθερο λογισμικό
Διαμοιρασμός γνώσης
Open source software

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πληροφορική και Διοίκηση

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)