Η κοσμολογία και η ανθρωπολογία του C.S. Lewis: μία Ορθόδοξη κριτική προσέγγιση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
C.S. Lewis's cosmology and anthropology: an orthodox critical evaluation
Η κοσμολογία και η ανθρωπολογία του C.S. Lewis: μία Ορθόδοξη κριτική προσέγγιση

Middleton, Andrew H.

C.S. Lewis was a professor at Oxfrod University and was perhaps, the most influential religious writer in the English language during the 20th century. Although Lewis's theology has certain problems, there are many aspects of it that provide openings for dialogue with Orthodox theology. Lewis is aware of the need for different methodological approaches to a) science anf to 2)theology. Became of this gnosiological understanding Lewis does not often fall into the same traps that most of his western contemporaries fall into. Lewis's cosmology reveals a strong sense of a living and direct relationship letween God and His creation, with which he has a close relation. In Lewis's understanting the presence of God in creation resembles the Orthodox understanding of the "logoi ton onton". For Lewis, human consience has not only an ethical, but a Real dimension. Lewis's understanding of salution resembles that of Orthodoxy : it is a synergistic process, it is life in Christ, it is the strungle for theosis that begins in this life and extends into eternity
Ο Lewis ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και ίσως ο σημαντικότερος συγγραφέας θρησκευτικών βιβλίων που έγραψε στην αγγλική γλώσσα κατά τον 20ο αιώνα. Ενώ η Θεολογία του Lewis έχει ελλείψεις και προβλήματα, σε πολλά σημεία έχει και σημαντικά ανοίγματα προς την Ορθόδοξη Θεολογία. Ο Lewis καταλαβαίνει την ανάγκη για διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις :α) προς την επιστήμη και β)προς την Θεολογίας. Λόγω της γνωσιολογικής αντίληψης αυτής, ο Lewis δεν παγιδεύεται όπως παγιδεύονται οι περισσότεροι δυτικοί Θεολόγοι. Στην κοσμολογίας του, ο Lewis έχει έντονη αίσθηση της ζωντανής και άμεσης παρουσίας του θεού στη δημιουργία του, με την οποία έχει και στενή σχέση. Για τον Lewis, η δημιουργία είναι λίαν καλή. Ο Lewis έχει μια αίσθηση της παρουσίας του θεού στη δημιουργία του μοιάζει πολύ με την πατερική ιδέα των λόγων των όντων. Για τον Lewis, η συνείδηση του ανθρώπου έχει όχι μόνο ηθικό, αλλά και πραγματικό περιεχόμενο. O Lewis θεωρεί τη σωτηρία ως μια διαδικασία που χρειάζεται συνεργατική άσκηση από τον άνθρωπο. Η σωτηρία περιγράφεται ως "Ζωή εν Χριστώ" που αρχίζει στη ζωή αυτή. Η περιγραφή του για τη σωτηρία πλησιάζει πολύ την Ορθόδοξη αντίληψη και εμπειρία της Θέωσης

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Σωτηριολογία
Christian literature, English, History and criticism
Χριστιανική λογοτεχνία, Αγγλική, Ιστορία και κριτική
Gnosiology
Soteriology
Ετερόδοξος
Heterodox
Γνωσιολογία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.