Αριστοτέλης: Μίμηση και τραγωδία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Aristotle: Mimesis and tragedy
Αριστοτέλης: Μίμηση και τραγωδία

Προύτζου, Μαρία Ευαγγέλου

This project concerns the philosophy of aesthetics. The research is based mostly on Aristotle's Poetics.Aristotle's sense of mimesis is connected with the tragic poetry, the theater and art generally. The main part is dedicated to the content of the poetic mimesis and its final goal, which is "oikeia hedone" (proper pleasure). The ancient tragedy imitates the things that are possible to happen and that's the reason why we justify the poet's "mistakes" since they promote its clear aesthetic goal.
Η εργασία αυτή αφορά τον κλάδο της φιλοσοφίας της αισθητικής. H έρευνα βασίζεται κυρίως στην ανάλυση της Ποιητικής του Aριστοτέλη. Συνδέεται η αριστοτελική έννοια της μίμησης με την τραγική ποίηση, το θέατρο και γενικά την τέχνη. Tο κύριο μέρος είναι αφιερωμένο στο περιεχόμενο της ποιητικής μίμησης και τον τελικό σκοπό της, την οικεία ηδονή. H αρχαία τραγωδία μιμείται όσα είναι δυνατόν να συμβούν και υπό αυτήν την έννοια δικαιολογούνται τα "λάθη" τα οποία διαπράττει ο ποιητής, εφόσον εξυπηρετούν τον σαφή αισθητικό σκοπό της.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλης
Tragic poetry
Οικεία ηδονή
Ποιητική
Τραγική ποίηση
Μίμηση
Mimesis
Poetics
Τραγωδία
Tragedy
Oikeia hedone
Aristotle

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.