Η επίδραση της μιλρινόνης στον μεταβολισμό μετά από εξωσωματική κυκλοφορία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Τhe effect of milrinone on metabolism after cardiopulmonary bypass
Η επίδραση της μιλρινόνης στον μεταβολισμό μετά από εξωσωματική κυκλοφορία

Τάτλης, Αλέξανδρος Π.

Σκοπός της μελέτης ήταν να εξετάσει την επίδραση της μιλρινόνης στον μεταβολισμό των καρδιοχειρουργικών ασθενών μετά από εξωσωματική κυκλοφορία, περιεγχειρητικά. Μεθοδολογία : μετρήθηκαν σε τακτά χρονικά διαστήματα μεταβολικοί δείκτες ατο αίμα(επίπεδα γαλακτικού οξέως, γλυκόζης και ελλείμμα βάσης) και αιμοδυναμικοί παράμετροι(καρδιακός δείκτης, πνευμονικές και συστηματικές αντιστάσεις). Συνολικά συμμετείχαν 77 ασθενείς, εκ των οποίων 26 ήταν στην ομάδα PLACEBO(δεν χρειάστηκαν ινότροπα), 32 ήταν στην ομάδα της αδρεναλίνης(δόση 0.001-0.1μg/kg/min) και 19 ήταν στην ομάδα της μιλρινόνης(0,5μg/kg/min), λόγω πνευμονικής υπέρτασης. Από την μελέτη αποκλείστηκαν ασθενείς άνω των 75 ετών, σακχαροδιαβητικοί, ηπατοπαθείς ή χωρίς συγκατάθεση. Αποτελέσματα : η ομάδα της μιλρινόνης είχε στατιστικά σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα γαλακτικού οξέος, θετικότερο έλλειμα βάσης και φυσιολογικότερο μεταβολισμό της γλυκόζης. Συμπεράσματα : η μιλρινόνη επέδρασε ευεργετικά στον μεταβολισμό των καρδιοχειρουργικών ασθενών μετά από εξωσωματική κυκλοφορία. Είναι ένα ασφαλές ινότροπο φάρμακο για την πνευμονική υπέρταση στη δόση που χορηγήθηκε
The aim of the study was to examine the effects of micrinone on metabolism of cardiac surgery patients after cardiopulmpnary bypass, perioperatively. Methods : metabolism(lactate and glucose levels and base excess) and haemodynamic parameters were measured at standard time intervals. In total of 77 patients, 26 were PLACEBO(no need of inotropes), 32 were in the adrenaline group(0.01-0.1mg/kg/min) and 19 were in the milrinone group(0,5mg/kg/min) from the study were excluded elderly patients(>75 years), diabetic, or with renal or hepatic failure, or without consent. Results : the milrinone group had significantly lower lactate levels, more positive base excess and near normal glucose metabolism. Conclusion : milrinone had a beneficiary effect on metabolism of cardiac surgery patients after cardiopulmonary bypass. Milrinone is a safe inotropic drug for the treatment of pulmonary hypertension in the dose that was used

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Epinephrine
Καρδιά, Χειρουργική
Μιλρινόνη
Heart, Surgery
Milrinone
Επινεφρίνη
Αναστολείς φωσφοδιεστεράσης
Phosphodiesterase inhibitors

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.