Ανάλυση ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων (EEG) κατά τη διάρκεια παρουσίασης εικόνων (IAPS) συγκεκριμένου συναισθηματικού περιεχομένου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Eeg analysis during presentation of emotional pictures from international system of affective pictures
Ανάλυση ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων (EEG) κατά τη διάρκεια παρουσίασης εικόνων (IAPS) συγκεκριμένου συναισθηματικού περιεχομένου

Τσεμπερλίδης, Στέφανος Νικολάου

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η εγκεφαλική απόκρισης κατά την παρουσίαση εικόνων συναισθηματικού περιεχομένου, οι οποίες προέρχονται από το International System of Affective Pictures (IAPS). Το μεγαλύτερο μέρος παρεμφερών μελετών και πειραμάτων έχει υποδείξει την δυνατότητα διάκρισης των εγκεφαλικών αποκρίσεων σε εικόνες θετικού/αρνητικού και ουδέτερου συναισθηματικού περιεχομένου. Στην παρούσα εργασία μελετάται η δυνατότητα διάκρισης των εγκεφαλικών αποκρίσεων σε εικόνες θετικού και αρνητικού συναισθηματικού περιεχομένου με βάση τις δυο παραμέτρους (valence/arousal) της διφασικής προσέγγισης του συναισθήματος. Για την καταγραφή της εγκεφαλικής δραστηριότητας χρησιμοποιείται το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα. Για την ανάλυση των ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων χρησιμοποιείται ο σύντομος μετασχηματισμός Fourier ο οποίος μας παρέχει τη δυνατότητα μελέτης της χρονικής εξέλιξης του φασματικού περιεχομένου των ηλεκτροεγκεφαλικών σημάτων.Θεωρώντας τα εγκεφαλικά σήματα ως την γλώσσα με την οποία παρουσιάζεται η εγκεφαλική δραστηριότητα χρησιμοποιείται μια μέθοδος φασματικής ανάλυσης των εγκεφαλικών σημάτων που καταγράφονται κατά την παρουσίαση των εικόνων IAPS. Συγκεκριμένα χρησιμοποιείται ο Short –Time Fourier Transform (STFT) ο οποίος μας παρέχει τη δυνατότητα μελέτης της χρονικής εξέλιξης του φασματικού περιεχομένου των ηλεκτροεγκεφαλικών σημάτων.Το υπολογιστικό περιβάλλον στο οποίο πραγματοποιείται η ανάλυση είναι το matlab καθώς και το toolbox eeglab, το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο για την ανάλυση και αναπαράσταση ηλεκτροεγκεφαλικών σημάτων.
In the current dissertation we studied brain responses during the presentation of emotional pictures from the international system-A affective pictues (IAPS). The aim is to distinct brain responses on the base of two parameters : valence and arousal (biphasic approuch of emotion). EEG is used for obtaining brain signals. Short-Time Fourier Transform is used for analysing electroengephalograms. Short-Time Fourier Transform provides the ability to study the time-evolution of the frequency content of brain signals.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Σύντομος μετασχηματισμός Fourier
Brain
Brain rythms
Συναίσθημα
Biphysic theory
IAPS
Emotion
Εγκέφαλος
Εγκεφαλικοί ρυθμοί
Διφασικοί θεωρία
Short-time Fourier transform

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)