Η λειτουργία του αδύτου στους ναούς της Ηπειρωτικής Ελλάδας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The adyton and its use in the Greek Mainland
Η λειτουργία του αδύτου στους ναούς της Ηπειρωτικής Ελλάδας

Λυκίδου, Ηρώ Κρεωνά

Θέμα της κύριας μεταπτυχιακής εργασίας είναι το άδυτο και η λειτουργία του στους ναούς της ηπειρωτικής Ελλάδας. Αρχικά γίνεται προσπάθεια προσδιορισμού της έννοιας του αδύτου μέσα από τις αρχαίες πηγές, αλλά και από τα πορίσματα της σύγχρονης έρευνας. Στη συγκεκριμένη εργασία το άδυτο εξετάζεται με τη μορφή ενός μικρού και απομονωμένου χώρου που επικοινωνεί με τον σηκό. Μελετώνται συνολικά τριάντα τέσσερις ναοί σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα, οι οποίοι κατηγοριοποιούνται με βάση τη λατρευόμενη θεότητα. Αρχικά μελετάται η αρχιτεκτονική μορφή του αδύτου και τα τυχόν ευρήματα που προέρχονται από αυτό τον χώρο, ενώ σε δεύτερο επίπεδο συνδυάζονται οι πληροφορίες από τις αρχαίες πηγές και τα ευρήματα από το ιερό, στο οποίο ανήκει ο κάθε ναός με άδυτο, ώστε να αναγνωριστεί η υπόσταση της λατρευόμενης θεότητας και η φύση της λατρείας, με απώτερο σκοπό να διαφωτιστεί η έρευνα για τη λειτουργία του αδύτου. Το άδυτο κατά περίπτωση συνδέεται με λατρευτικές πρακτικές, τη χρησμοδοσία ή ακόμη τη στέγαση του λατρευτικού αγάλματος και τη φύλαξη πολύτιμων αντικειμένων ή αναθημάτων.
This dissertation examines the adyton of the temples in the Greek mainland and its use. At first an attempt is made to define the meaning of the term adyton, based on the ancient writers and the conclusions of the archaeological surveys. In this project we examine the adyton as a small isolated room with an opening to the sekos. There are thirty four temples in the Greek mainland, which have adyton in the backwards in this form and they are categorized by the deity worshipped. Firstly we examine the architectural form of the adyton and the small finds coming from this room and secondly the information of the ancient writers are combined with the archaeological finds from the whole shrine, which the temple with adyton belongs in, in order to identify the character of the deity worshipped and the cult and to draw conclusions for the use of the adyton. The adyton as it seems in some cases is related to rituals, oracles or even to hosting the cult statue and storage of the valuable votives.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Avaton
Αδυτο
Temple
Αβατο
Ναός
Μαντεία
Adyton
Ancient Greek Architecture
Cult
Λατρεία
Αρχιτεκτονική αρχαίας Ελλάδας
Oracles

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.