Η προστασία των δασών στην Ευρωπαϊκή Ενωση και η οικονομική ανάπτυξη. Η ελληνική περίπτωση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The protection of forests in the European Union and the economical growth. The greek case
Η προστασία των δασών στην Ευρωπαϊκή Ενωση και η οικονομική ανάπτυξη. Η ελληνική περίπτωση

Αβράμη, Ιφιγένεια Θωμά

Η Ευρωπαϊκή Ενωση θεσμοθέτησε ένα σύνθετο πλέγμα κανονισμών και οδηγιών σχετικά με την προστασία των δασών, προτάσσοντας την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης. Το ίδιο έπραξε το 2001 και ο έλληνας συντακτικός νομοθέτης, όταν στη νέα συνταγματική αναθεώρηση εισήγαγε τον όρο "αρχή της αειφορίας". Σήμερα, όμως ενόψη της νέας πρότασης συνταγματικής αναθεώρησης, γεννιούνται μεγάλα ερωτήματα για το κατά πόσον το περιεχόμενό της συμβαδίζει με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Σε αυτά ακριβώς τα ερωτήματα προσπαθεί να δώσει απάντηση η παρούσα διπλωματική εργασία.
The European Union has introduced a perplexed regime of Regulations and Directives relative to the protection of forests, by placing in the centre the principle of sustainable development. The same has been done by the greek constitutional regulator, when in the new constitutional review in 2001 the term "the principle of sustainability" was introduced in the greek constitution. However, in our days, in the light of a proposition for a new constitutional revies, major questions are raised about up to which point her content does not come to an opposition with the demands of the European Union. To these exact questions, the following essay tries to give answears.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Προστασία των δασών
Αρχή της αειφορίας
Principle of sustainable development
Ευρωπαϊκή Ενωση
Νέα Συνταγματική αναθεώρηση
European Union
Principle of Sustainability
Protection of forests
New Constitutional Review
Αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.