Η πνευματική τελείωσις του ανθρώπου κατά τον Αγιο Γρηγόριο Νύσσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
The spiritual perfection of the man according to Saint Gregory of Nyssa
Η πνευματική τελείωσις του ανθρώπου κατά τον Αγιο Γρηγόριο Νύσσης

Sidoreac, Petru Gheorghe

Αυτή η εργασία παρουσιάζει τη θέση του Αγίου Γρηγορίου Νύσσης απέναντι στην ύπαρξη του ανθρώπου, εξετάζοντας την καταγωγή του, την πορεία καθώς και τον πνευματικό προορισμό του που συσχετίζονται πάντα με το Θεό, διά μέσου μιας ειδικής συγγένειας που βασίζεται στο γεγονός ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ'εικόνα Θεού.Η εργασία απαρτίζεται από τρία κεφάλαια που ασχολούνται με τη δημιουργία του ανθρώπου, την αναδημιουργία του δια της ενσαρκώσεως του Ιησού Χριστού και τέλος, με τις τρεις βαθμίδες της πνευματικής τελειώσεως του ανθρώπου. Η κεντρική γραμμή της εργασίας είναι η εξής : δημιουργημένος για να είναι ευθυχής, ο Αδάμ απέτυχε λόγω της ανυπακοής του. Ο ενσαρκώμενος Χριστός δίνει πάλι στην ανθρωπότητα την αξία και την αρχική δόξα της. Με τη χάρη του Θεού που δίδεται διά μέσου των Μυστηρίων της Εκκλησίας και με προσωπική προσπάθεια, ο ενάρετος άνθρωπος προχωράει πνευματικά μετατρέποντας τις ορμές του από αρνητικές (πάθη) σε θετικές (αρετές). Στην κορυφή αυτού του αγώνα, η ψυχή γένεται του παράδεισου (διά έκστασης π.χ.) και συνεχίζει διά επέκτασης να πλησιάζει συνεχώς στο Θεό, του οποίου του αποκαλύπτει τελικά μέσα στην ψυχή του. Ετσι, ετοιμάζεται να ξαναγίνει πολίτης του παραδείσου
This work presents the point of view of Saint Gregory of Nyssa regarding the existence of man, researching the origin, his course and the spiritual destination, as well that are always closely connected to God, through a special relationship based on the fact that the man was created after the image of God. The work is divided into three chapters dealing with the creation of man, of his recreation throught the incarnations of Jesus Christ and with the three stages of spiritual perfection of the man. On the top of this fight , the soul feeds itself from the paradise (through ecstasy e.g.)and continues to approach God, whom reveals finally within his soul. Therefore, he is preparing to become again citizen of Paradise.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ανθρωπος
Passions
Τελείωσις
Μυστήρια
Επέκταση
Μωυσής
Αρετή
Mysteries
Man
Moysis
Perfection
Virtues

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.