δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ο κεραμικός κλίβανος Πεντάβρυσου Καστοριάς
Ceramic kiln of Pentavrysos in Kastoria

Λαφτσίδης, Αλέξανδρος Χρήστου

Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα της, την παρουσίαση του κεραμικύ κλιβάνου, που εντοπίστηκε το 1996 στο χωριό Πεντάβρυσος, 16χλμ. ΝΔ της πόλης της Καστοριάς, καθώς και τη μελέτη των ευρημάτων κυρίως κεραμικής, που προέκυψαν κατά την ανασκαφή του. Πρόκειται για έναν μεσαίου μεγέθους οπιόσχημο κλίβανο (τύπος Ια) που ανήκε σε κάποιο, μη εντοπισμένο ανασκαφικά κεραμικό εργαστήριο της περιοχής και εντασσόταν μάλλον στις παρυφές ενός οικισμού, του οποίου η θέση πιθανόν εντοπίζεται στο γειτονικό λόγο της κίνινας.Τα ευρήματά του ήταν στη συντριπτική πλειονότητα όστρακα αβαφών χρηστικών αγγείων, ενώ υπάρχουν και ελάχιστα θραύσματα μελαμβαφών αγγείων. Ανάμεσά τους κυριαρχούν οι υδρίες και οι λεκάνες, γεγονός που υποδηλώνει πιθανόν κάποια εξειδίκευση του εργαστηρίου στα σχήματα αυτά. Εντοπίστηκαν επιπλέον, δύο αγνύθες, στηρίγματα αγγείων για την όπτηση και ένα λίθινο βήμα σφενδόνης. Ο κλίβανος λειτούργησε από τα τέλη του 5ου αι. μέχρι τα τέλου του 4ου ή αρχές 3ου αι. π.Χ. και μέσα στον 3ο αι. π.Χ. μετατράπηκε σε αποθέτη άχρηστων αντικειμένων
The subject of this paper is the presentation of the ceramic kiln, which was discovered in 1996 nearby the village Pentavrysos, 16 kms SW of the city of Kastoria, as well as the research based on its findings.The study refers to a middle size pera shaped kiln (type Ia), which belonged to a non excavated ceramic workshop in the surrounding area. The findings of the kiln were mostly sherds of unglazed domestic wares, although ther is a very small amount of glazed pottery as well. The findings suggest a specialization of the workshop on those shapes. The kiln was in use during the period between the end of the 5th cent. B.C. and the 4th or the beginning of the 3th cent. B.C. However, sometime during the 3th cent. B. C. it was transformed into a pit for the waste of the workshop

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Κλίβανος
Κεραμική
Κεραμικός
Kiln
Καστοριά
Pottery
Ceramic
Pentavrysos
Kastoria
Macedonia
Μακεδονία
Πεντάβρυσος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.