Αναγνώριση προσώπου με χρήση πυρήνων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Face verification using kernels
Αναγνώριση προσώπου με χρήση πυρήνων

Παπαχαρίση, Μαρία Τιμόθεου

This tack implements a face verification system. The data, which are face images, have extracted from XM2VTS data base and are separated in 3 main sets : training set, client set, impostor set. These images are filtered through grabor filters. In order to get their characteristics we apply kernel-PCA. The kernel might be polynomial, fractonal polynomial, gaussian. Then we use these characteristics extracted from the 3 set of images in order to evaluate the false acceptance rate (PEA) and the false rejection rate (PFR)
Η εργασία υλοποιεί ένα σύστημα αναγνώρισης προσώπου. Τα δεδομένα μου χωρίζονται στις κατηγορίες της εκπαίδευσης, ελέγχου και επίθεσης και είναι εικόνες προσώπου της βάσης δεδομένων XM2VTS. Τα δεδομένα φιλτράρονται με gabor φίλτρα και στη συνέχεια εφαρμόζεται KPCA με πολυωνυμικούς ή γκαουσιανούς πυρήνες. Τα χαρακτηριστικά που εξάγονται θα χρησιμοποιηθούν για τη σύγκριση των δεδομένων ελέγχου και επίθεσης με τα δεδομένα εκπαίδευσης ώστε να υπολογιστούν τα σφάλματα λανθασμένης απόδοσης (PFR)

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Απόδοση-Μέτρα απόδοσης συστήματος
Συναρτήσεις πυρήνων
Fractional Polynomial Kernels
Φίλτρα grabor
Ανάλυση πρωτευουσών συνιστωσών
Face verification
XM2VTS
Μάθηση
PCA Kernel PLA
Non linear transforms
Αναγνώριση προσώπου
SVM support vector machines

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.