Η πολιτική του αισθητισμού στην ύστερη βικτωριανή περίοδο

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
The politics of aestheticism in the late victorian period
Η πολιτική του αισθητισμού στην ύστερη βικτωριανή περίοδο

Καναράκης, Ιωάννης Ε.

During the last quarter of the 19th century, the profound consolidation of the Idea of evolution in the victorian imaginary, along with the spread of Hegelian historicism, gave birth to a new cultural viewpoint that strove to reconcile british empiricism and german idealism. The purpose of this study is to explore the way Pater responded to this intellectual climate trough the synthesis that the promoted between the abstract abd the concrete. My intention is to adpress Pater's model in the light of an inter-disciplinary approach, considering his hitherto unexplored relation to Heraclitean and Kantian philosophy, which comprises the core, as i argue of this program. By systemazising the philosophical and historical implications of Pater's debt to these doctrines, my approach provides a series of fresh insights, suggesting a coherent framework within which his vision can be contextualised, historicized and analysed as an attempt to realign-in the name of Heraclitean and Kantian synthesis-romanticism and contemporary science in order to achieve a form of balance between the forces of tradition and progress
Η θεωρία της εξέλιξης μαζί με τον χεγκελιανό ιστορικισμό του τέλους του 19ου αιώνα έχουν ως αντίκτυπο την εμφάνιση μιας νέας θεωρίας των πραγμάτων, που συμφιλιώνει τον βρετανικό εμπειρισμό με τον γερμανικό ιδεαλισμό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η παρούσα μελέτη επιχειρεί να διερευνήσει τη σύνθεση του συγκεκριμένου και του αφηρημένου όπως διατίνει ολόκληρο το έργο του Πεϊτερ. Εξετάζοντας βέβαια το πεϊτεριανό μοντέλο υπό ένα διεστημονικό πρίσμα, η εργασία αυτή ρίχνει άπλετο φως στην αδιαλεύκαντη σχέση του Εστέτ με την Καντιανή και Ηρακλειτιανή φιλοσοφία, η οποία ακριβώς αποτελεί και τον πυρήνα του παραπάνω συνθετικού πρπγράμματος. Συστηματικοποιώντας τις φιλοσοφικές και ιστορικές αναφορές του Πεϊτερ στα προηγούμενα δύο ρεύματα, η προσέγγιση μου αποτελεί ένα οργανωμένο αλλά συνάμα καινοτόμο πλαίσιο ανάλυσης του οράματος του Πέϊτερ, που ουσιαστικά επιδιώκει να συνενώσει στο όνομα της Ηρακλεϊτιανής και Καντιανής σύνθεσης της επαγωγής και της παραγωγής, το ρομαντισμό με τη σύγχρονη επιστήμη, έτσι ώστε να επιφέρει την αρμονία ανάμεσα στην παράδοση και τη "πρόοδο"

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Βρετανικός εμπειρισμός
German idealism
Romanticism
British empiricism
Aestheticism (Literature)
Ρομαντισμός
Γερμανικός ιδεαλισμός
Αισθητισμός (Λογοτεχνία)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)