Αντιλήψεις και πρακτικές περί χρόνου στις Ράχες Ικαρίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Beliefs and social practices about time in Ikaria's Raches
Αντιλήψεις και πρακτικές περί χρόνου στις Ράχες Ικαρίας

Μωυσίδου, Χρύσα Ηλία

Ethnographic description of the icarian community "Raches" focusing on time beliefs and practices. Focusing in everyday life, this papers examines the time-patterns and the ways in which rythms and timing are used by agents to intepretate social life and subjective experience. From these time practices raises the cultural interest in contigency and unpredictable aspects of social world
Εθνογραφική περιγραφή των Ραχών Ικαρίας με επίκεντρο τις περί χρόνου αντιλήψεις και πρακτικές. Εστιάζοντας την καθημερινή ζωή, η εργασία εξετάζει τους ρυθμούς της κοινωνικής ζωής και τους τρόπους με τους οποίους νοηματοδοτείται και ερμηνεύεται από τα υποκείμενα αυτή η ρυθμικότητα. Οι έγχρονες πρακτικές αναδεικνύουν μια πολιτισμική έγνοια για την απροσδιοριστία και την ανατροπή της προβλεψιμότητας στην κοινωνική ζωή των Ραχιωτών.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Πρακτική
Απροσδιοριστία
Icaria
Everyday life
Subjectivity
Practice
Καθημερινή ζωή
Time
Ικαρία
Χρόνος
Υποκειμενικότητα
Contigency

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.