Η προστασία κια η διαχείριση των διεθνών υδατικών πόρων υπό το πρίσμα του διεθνούς δικαίου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The protection and management of international watersources in the light of international law
Η προστασία κια η διαχείριση των διεθνών υδατικών πόρων υπό το πρίσμα του διεθνούς δικαίου

Παντελίδου, Φωτεινή Παντελή

During the past century human use of fresh water has increased dramatically, especially due to the growth of the population. Increased competition for transboundary water resources has resulted in conflicts between states, many of which were resolved peacefully through international agreements. However, some longstanding problems remain and growing demand for diminishing water resources increases the possibility of new conflicts around the world. The present dissertation is concerned with the law of the management and protection of International Watercourses. It examines the concept of the international watercourse system, the theoretical bases of the law of international watercourses and the basic existing international legal framework of the international watercourses, such as the UN Convention on the law of the non-navigational uses of international watercourses, the Convention on the protection and use of transoundary watercourses and international lakes of the Economic Commission for Europe and the 2000/60/EC Directive which establishes a framework for Community action in the field of water policy.
Το νερό, ένας από τους πιο πολύτιμους ανανεώσιμους φυσικούςπόρους, είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση του ανθρώπου και τωνοικοσυστημάτων και αποτελεί απαραίτητη υποδομή για την ανάπτυξη και τονπολιτισμό. Ωστόσο, δυστυχώς, σήμερα παγκοσμίως τα διαθέσιμα αποθέματακαλής ποιότητας νερού μειώνονται συνεχώς δραματικά. Η μείωση αυτήοφείλεται, αφενός στην κατακόρυφη αύξηση της ποσότητας νερού πουαντιστοιχεί σε κάθε καταναλωτή για την ικανοποίηση των οικιακών τουαναγκών ή των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων, αφ’ ετέρου στηνσυνολική αύξηση του πληθυσμού. Κατά συνέπεια, ενδέχεται ο ισχυρόςανταγωνισμός για καθαρό και φρέσκο νερό να αποτελέσει μια από τις αιτίεςσυγκρούσεων και πολέμων στο μέλλον.Η παρούσα εργασία θα εξετάσει την έννοια του διεθνούς υδατικούπόρου, τις βασικές θεωρητικές βάσεις που διαμόρφωσαν το δίκαιο τωνδιεθνών υδατικών πόρων για χρήσεις άλλες, πέραν της ναυσιπλοΐας, και τοβασικό διεθνές νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το δίκαιο των διεθνών υδάτινωνπόρων και προσφέρει δυνατότητες να καταστούν οι κοινοί αυτοί υδατικοίπόροι καταλύτες συνεργασίας μεταξύ των κρατών, δημιουργώντας ευκαιρίεςκαι όχι εμπόδια προς την κατεύθυνση αυτή.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

International watersources
Διαχείριση υδατικών πόρων
Βιώσιμη ανάπτυξη
Water conflicts
International law of watersources
Διεθνές δίκαιο περιβάλλοντος
Υδάτινοι πόροι
Environmental protection

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.