Η ολοσωματική ακτινοθεραπεία στα πλαίσια της μεταμόσχευσης μυελού ή προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων: η τεχνική της κινούμενης κλίνης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2007 (EN)
Total body irradiation as conditioning scheme prior bone marrow or stem cells transplantation
Η ολοσωματική ακτινοθεραπεία στα πλαίσια της μεταμόσχευσης μυελού ή προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων: η τεχνική της κινούμενης κλίνης

Ζαμπάτης, Χαράλαμπος

This work is dealing with the first systematic application of Total Body Irradiation in Greece as conditioning scheme prior Bone Marrow or Stem Cells Transplantation. The irradiation technique employed is that of patient translation. It is the first nad only application of this technique in Greece. The patient is positioned on a moving couch passing under a stationary Co-60 beam so that his/her entire body is irradiated. The patients have received 12 Gy delivered to the midline at the level of umbilicus in 5 daily fractions. During irradiation was applied partial lung shielding, using semitransparent lung filters and the lung dose was limited down to 8 Gy, in order to avoid Interstitial pneumonitis. The dose to the shadow underneath each filter was enhanced with electron beams of suitable energy and shape. The thoracic wall under filters received 11Gy. For planning, dosimetry and lung shields design and construction have used Simulator and TPS . For computations the moving beam approach has applied. This technique has applied in 46 patients (34 adult and 12 children) who transplanted in 4 Transplantation Units in Athens an Rio from April 2001 till November 2005. The patients was suffering from ALL, AML, CLL CML and Lymphomas. The transplant types according donor were: Matched Related Transplantation (27 patients) Matched Unrelated Transplantation (14) Haploidentical Transplantation (4) while 1 patient has received cord blood. In 43 out of 46 patients there was an engraftment while in 3 of them there was graft failure. There was complete response in 78% of disease and the patients discharged. None of them had major side effects as interstitial pneumonitis, venoocclusive syndrome or renal failure. The 3 year survival was 40%. The method is reliable, safe reproducible and cost effective
Η διατριβή διαπραγματεύεται την πρώτη συστηματική εφαρμογή της Ολοσωματικής Ακτινοθεραπείας στην Ελλάδα στα πλαίσια της μεταμόσχευσης μυελού ή προγονικών αιμοποιητικων κυττάρων. Η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε ήταν η τεχνική της κινουμένης κλίνης. Είναι η πρώτη και η μόνη εφαρμογή της στην Ελλάδα. Ως πηγή ακτινοβολίας χρησιμοποιήθηκε μονάδα κοβαλτίου Theratron 1000. Η δόση που χορηγήθηκε ήταν 12 (Gy σε 5 ημερήσια κλάσματα. Κατά την ακτινοβόληση προστατεύτηκαν μερικά οι πνεύμονες με ημιδιαπερατά blocks οι οποίοι έλαβαν δόση έως 8 Gy προς αποφυγή συνδρόμου ιδιοπαθούς πνευμονίτιδας. Στο καλυμμένο από τα block θωρακικό τοίχωμα χορηγήθηκε πρόσθετη δόση με Γραμμικό Επιταχυντή ηλεκτρονίων κατάλληλης ενέργειας και σχήματος έως ότου το τοίχωμα λάβει δόση 11 Gy Για τον σχεδιασμό της θεραπείας την δοσιμετρΐα και την κατασκευή των ειδικών πνευμονικών blocks χρησιμοποιήθηκε Εξομοιωτής, και σύστημα σχεδιασμού Ακτινοθεραπείας όπου χρησιμοποιήθηκε η προσέγγιση της κινουμένης δέσμης. Η τεχνική εφαρμόστηκε σε 46 ασθενείς (34 ενήλικες και 12 παιδιά) οι οποίοι υπεβλήθησαν σε μεταμόσχευση σε 4 μεταμοσχευτικά κέντρα παίδων και ενηλίκων στην Αθήνα και στο Ρίο από τον Απρίλιο του 2001 έως τον Νοέμβριο του 2005. Οι ασθενείς έπασχαν από Ο.Λ.Λ. Ο.Μ.Λ. Χ.Λ.Λ. Χ.Μ.Λ και Λεμφώματα. Τα μοσχεύματα χορηγήθηκαν από Συγγενείς Δότες (27 ασθενείς), Μη Συγγενείς Συμβατούς Δότες (14) Απλοταυτόσημους Συγγενείς δότες (4) ενώ σε έναν ασθενή χορηγήθηκε Ομφαλοπλακουντιακό αίμα. Σε 43 από τους 46 ασθενείς έγινε επιτυχής εμφύτευση ενώ σε 3 παρουσιάστηκε ανεπάρκεια μοσχεύματος. 78 % των ασθενών παρουσίασαν πλήρη ύφεση και εξήλθαν από την μονάδα. Ουδείς των ασθενών εμφάνισε μείζονες παρενέργειες (Ιδιοπαθές Πνευμονικό Σύνδρομο, Σύνδρομο απόφραξης κολποειδών νεφρική ανεπάρκεια). Η μέση 3ετης επιβίωση ήταν 40%. Η μέθοδος είναι ασφαλής αξιόπιστη αναπαραγώγιμη και οικονομική και μπορεί να εφαρμοστεί σε έμπειρο Ακτινοθεραπευτικό κέντρο

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Μυελός οστών, Μεταμόσχευση
Hematopoietic stem cells, Transplantation
Patient translation
Radiotherapy
Bone marrow, Transplantation
Αιμοποιητικά προγονικά κύτταρα, Μεταμόσχευση
Ακτινοθεραπεία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)