Ανάπτυξη συστήματος λήψεως αποφάσεων για την προστασία των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος από ανθρωπογενείς κινδύνους

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
Development of a decision support system for the protection of forest and natural environment from human made disasters
Ανάπτυξη συστήματος λήψεως αποφάσεων για την προστασία των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος από ανθρωπογενείς κινδύνους

Ιωάννου, Κωνσταντίνος Στ.

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη ενός Συστήματος Λήψεως Αποφάσεων(ΣΛΑ) το οποίο θα υποβοηθεί τους διαχειριστές στην προστασία των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος από ανθρωπογενείς κινδύνους. Συγκεκριμένα η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε για την μελέτη μιας περιοχής η οποία έχει υποστεί καταστροφικές συνέπειες μιας πυρκαγιάς. Για την ανάπτυξη της εφαρμογής έγινε χρήση της Visual C#, βάσεων δεδομένων Microsoft Access, λογιστικών φύλων Microsoft Excel, και του SDK ESRI MapObjects για την υποστήριξη του χαρτογραφικού υποβάθρου. Τέλος για την εξαγωγή των συντελεστών βαρύτητας της εφαρμογής έγινε χρήση μιας μεθοδολογίας της πολυκριτιριακής ανάλυσης η οποία λαμβάνει αποφάσεις για την αποκατάσταση μιας περιοχής μετά την εμφάνιση της πυρκαγιάς
The reason for this paper was the development of a Decision Support System (DSS) which will help managers in the protection of forests and natural environment from human made disasters in detail the presented application was developed for the study of an area after the occurence of a forest fire. The application was developed with a modular structure which provides it with the versatility needed in order to be easily upgraded innthe future. The DSS was developed using Visual C#, Microsoft Access, Microsoft Excel and ESRI Mapobjects for cartographic support, finally for the extraction of weights of the parameters a methodology of Multicriteria Analysis was used calle AHP

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Αποκατάσταση Φυσικού Περιβάλλοντος
Δασικές πυρκαγιές
Περιβαλλοντική προστασία
Forest fires
Analytical Hierarchy Process
Environmental protection
Αναλυτική Ιεραρχική Μεθοδολογία
Natural Environment Restoration

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)