Φθορά κινητού ένθετου πολυαιθυλενίου σε ολική αρθροπλαστική γόνατος: κλινική και πειραματική μελέτη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Wear of polyethylene mobile inserts in total knee arthroplasty: clinical and experimental study
Φθορά κινητού ένθετου πολυαιθυλενίου σε ολική αρθροπλαστική γόνατος: κλινική και πειραματική μελέτη

Νικολαϊδης, Αναστάσιος Π.

We studied the wear of the Rotaglide mobile polyethylene bearings following experimental and clinical use. At 5 million cycles and with the same simulation system, the mobile bearings exhibited up to four times less wear than the fixed IB inserts, which were tested at the same time. We also studied 26 retrieved Rotaglide inserts with 8 years (3 months to 15.6 years) mean period of use. The 7mm and 9.5 mm of thickness inserts, showed moderate to severe wear after 9.5 years. In 51-85% of the upper surface, delamination dominates, but plastic deformation and pitting to a much lesser extend are also present. Little wear of burnishing type and abrasions, develop after 5.5 years mainly in the posterior condyles and in the thin inserts is accompanied by fracture and loss of material. In all bearings, regardless of thickness there is no significant backside wear. 18% of the backside surface had no wear, 42% showed some abrasions and scattered areas of burnishing and the remaining 40% is dominated by pitting inside areas of burnishing
Μελετήθηκε η φθορά μετά από πειραματική και κλινική χρήση κινητών ενθέτων πολυαιθυλενίου Rotaglide. Στους 5 μεγάκυκλους και στο ίδιο σύστημα εξομοίωσης της κίνησης, τα κινητά ένθετα εμφάνισαν έως και τέσσερις φορές μικρότερη φθορά απ' ότι τα σταθερά ένθετα της ενδοπρόθεσης ΙΒ. Μελετήθηκαν επίσης 26 κινητά ένθετα Rotaglide, που αφαιρέθηκαν από ασθενείς μετά από μέση διάρκεια λειτουργίας in vivo 8 ετών (3 μήνες - 15.6 έτη). Μέτρια και σημαντική φθορά της ανώτερης αρθρικής επιφάνειας παρατηρείται σε ένθετα με διάρκεια λειτουργίας πάνω από 9.5 έτη και αφορά στη συντριπτική τους πλειοψηφία ένθετα πάχους 7mm και 9.5mm. Στο 51%-85% της συνολικής ανώτερης αρθρικής επιφάνειας αυτών των ενθέτων, η μορφή της φθοράς είναι κυρίως τύπου αποφυλλιδοποίησης (delamination) και σε μικρότερο ποσοστό παραμόρφωτική ή δίκην κρατήρα (pitting). Μικρή φθορά εμφανίζεται μετά τα 5.5 έτη και είναι κυρίως τύπου εκδορών και στιλβωματική. H φθορά εντοπίζεται κυρίως στους οπίσθιους κονδύλους, ενώ στα λεπτά ένθετα συνυπάρχει θραύση κάταγμα με απώλεια υλικού. Σε όλα τα ένθετα, ανεξαρτήτως πάχους, δεν υπάρχει σημαντική φθορά στην οπίσθια επιφάνεια (backside wear), εκτός από τις περιοχές εκείνες που συνυπάρχει θραύση του οπισθίου κονδύλου. Στο 18% της συνολικής οπίσθιας επιφάνειας δεν παρατηρήθηκε καθόλου φθορά, στο 42% επικρατούν οι εκδορές με κατά τόπους περιοχές στιλβωμάτωσης, ενώ στο υπόλοιπο 40% επικρατεί ο συνδυασμός φθοράς τύπου «δίκην κρατήρα» μέσα σε περιοχές στιλβωμάτωσης

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Οπίσθια επιφάνεια
Φθορά
Total knee replacement
Wear
Ολική αντικατάσταση γόνατος
Ανώτερη αρθρική επιφάνεια
Rotaglide

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.